Veilig werken met metaalbewerkingsvloeistoffen – Do’s-and-don’ts

Richtlijnen voor het veilige gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen

Blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen kan gezondheidsproblemen veroorzaken in bepaalde omstandigheden. Met deze richtlijnen worden deze risico’s geminimaliseerd, blijft de kwaliteit van de vloeistoffen gegarandeerd en wordt de levensduur van machines en gereedschap verlengd.

Do

Don't

Algemeen

Analyseer de risico’s, verwijs naar het veiligheidsinformatieblad en beheer de metaalbewerkingsvloeistoffen correct.

Controleer regelmatig op huidontstekingen en ademhalingsproblemen en meld symptomen onmiddellijk.

Wachten tot huidontstekingen of ademhalingsproblemen optreden.

Opslag

Berg verpakkingen en bussen correct op.

Blootstellen aan overmatige warmte of koude of het regenwater laten opstapelen op de bovenkant van het vat.

Onderhoud van vloeistoffen en koelmiddelsystemen

Maak opgeleid personeel verantwoordelijk voor het onderhoud van de metaalbewerkingsvloeistoffen.

Zorg voor een regelmatige controle van de metaalbewerkingsvloeistoffen, inclusief testen op bacteriën en pH.

* Lukraak biocide toevoegen.

Noteer de resultaten van de monitoring van de toestand van de metaalbewerkingsvloeistoffen en handel dienovereenkomstig.

Een metaalbewerkingsvloeistof langer gebruiken dan de gebruiksduur.

Meng metaalbewerkingsvloeistoffen correct en vul reservoirs correct bij.

  • Houd de machine schoon.
  • Houd de tank van de metaalbewerkingsvloeistoffen bedekt.

Toelaten dat de metaalbewerkingsvloeistoffen vervuild worden met afval of
etensresten.

Gebruik filters om slijpsel en fracties te verwijderen.

* Verontreinigde olie zich laten opstapelen.

Werkt u wel op een veilige manier met metaalbewerkingsvloeistoffen?

Reiniging en vullen van koelmiddelsystemen

Reinig het oliereservoir, de leidingen, de machine en de beveiligingen grondig
voordat u verse metaalbewerkingsvloeistoffen bijvult.

Metaalbewerkingsvloeistoffen in vuile machines of oliereservoirs gieten.

Gebruik een systeemreiniger die compatibel is met de metaalbewerkingsvloeistof.

Gebruikte metaalbewerkingsvloeistoffen rechtstreeks in de afvoer of de riolering gieten.

*Gebruik een mengafsluiter of een schone houder om de metaalbewerkingsvloeistoffen gemengd met water voor te bereiden.

*De metaalbewerkingsvloeistoffen in de opvangtank van de machine mengen.

*Gebruik water van drinkwaterkwaliteit dat de juiste hardheid heeft.

*Water van brandweerslangen of verontreinigde bronnen gebruiken.

*Gebruik een refractometer om te controleren of de vloeistof de juiste concentratie heeft.


*De concentratie van de vloeistof op het gevoel controleren.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer u werkt met metaalbewerkingsvloeistoffen en de machines reinigt.

Vermijd het gebruik van perslucht, gebruik waar mogelijk alternatieven om de componenten te reinigen. Wees voorzichtig wanneer u perslucht gebruikt. Gebruik het pistool op lage druk en voorzie in de nodige bescherming.

Hogedrukreinigers gebruiken voor de componenten.

Bediening van de machines

Voorzie training en instructies voor de werknemers over het veilige gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De metaalbewerkingsvloeistoffen laten oververhitten.

  • Sluit het proces in, indien mogelijk.
  • Garandeer een correcte doorstroming en levering van de metaalbewerkingsvloeistof.

*De metaalbewerkingsvloeistoffen gemengd met water laten stagneren.

  • Voorzie een plaatselijk uitlaatventilatiesysteem waar nodig.
  • Gebruik alle machinebeveiligingen en spatzeilen correct.

Toelaten dat er aanslag of nevel in de machinewerkplaats wordt afgescheiden.

Respecteer de juiste werkprocedures.

Operatoren onnodig hun handen in de metaalbewerkingsvloeistoffen laten steken.

Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.

Eten, drinken en roken in de buurt van de machines.

*Richtlijnen in het blauw verwijzen naar handelingen bij het gebruik van wateroplosbare metaalbewerkingsvloeistoffen.

De zwarte tekst geldt zowel voor volle metaalbewerkingsvloeistoffen als wateroplosbare metaalbewerkingsvloeistoffen.

Niet alle punten zijn specifieke wettelijke vereisten, maar ze helpen de werknemers wel om te voldoen aan de COSHH-richtlijnen. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw metaalbewrkingsolieleverancier.

Matthew Bloomer

Door onze expert Matthew Bloomer

Matthew werkt voor Q8Oils sinds 2008 en is expert in Metaalbewerkingsvloeistoffen, meer bepaald in biocides en microbiologie, wat verklaard kan worden door zijn achtergrond in chemie.

Stel Matthew Bloomer een vraagStel een onderwerp voor