Trekken van koperdraad; hoe wordt de productiviteit gemeten? Deel 3

Stuart Duff 3 oktober 2017 Metaalbewerking, Draadtrekken

Technische ondersteuning door de leverancier

Een trekbedrijf moet een olieleverancier kiezen die de juiste en vereiste technische ondersteuning biedt om het proces te verbeteren en die de klant helpt bij veranderingen, bijvoorbeeld wanneer ervaren personeel de industrie verlaat. Iets wat in de huidige economische situatie zeer belangrijk is. Een leverancier moet nieuwe werknemers kunnen opleiden, informeren en helpen bij procedures en praktijken op het gebied van het onderhoud van de emulsies om te voldoen aan de vereisten aangaande kwaliteit, gezondheid en veiligheid. Daarnaast moet hij een partner zijn en alle vragen kunnen beantwoorden met een technische geloofwaardigheid. Zie Fig. 8.

Technische ondersteuning moet meer zijn dan alleen de analyse omtrent instandhouden van de algemene emulsieconditie. Ze moet ook volgende zaken omvatten:

 • productselectie
 • advies over de bereiding van de emulsie en de waterkwaliteit
 • uitgebreide toestandbewaking van de emulsie
 • smerende performance van de emulsie, evaluatie en advies
 • advies inzake gezondheid en veiligheid
 • opleiding
 • advies inzake de verwijdering van de emulsie
 • aanbevelingen inzake het systeemontwerp en de filtratie
 • aanbevelingen inzake machines
 • technische hulplijnen
 • lokale voorraad, expertise en ondersteuning
Fig.8

De verwijdering van de emulsie

Er is al veel geschreven over de verschillende verwijderingsmethodes. Aangezien de verwijderingskosten zullen blijven stijgen, is dit aspect een belangrijk onderdeel bij de selectie van het product. Alle emulsies moeten worden afgevoerd in overeenstemming met en volgens het advies van de lokale wetgeving in elk land. Vooraleer een verwijderingsproces wordt gekozen, moet elke fabriek haar afvalproducten evalueren en rekening houden met de waarschijnlijk toxische metalen die zich hebben opgestapeld.

Verwijderingskosten zijn gebaseerd op emulsievolumes en de waarden inzake Chemisch Zuurstofverbruik (CZV). Eén methode om koperdraadtrekemulsies te verwijderen, ultrafiltratie, scheidt de olie en het water van de emulsie. Een techniek die de emulsieafvoerkosten met wel 80 tot 90 % kan doen dalen, wat aanzienlijke kostenbesparingen biedt. Met ultrafiltratie, dat veel wordt gebruikt in andere metaalproductiebedrijven, wordt de emulsie door een membraanfilter gestuurd die de olie en het water scheidt. Zie Fig. 9. De olielaag, gewoonlijk 10-20 %, kan worden afgevoerd via een recyclagebedrijf voor afvalolie. De resterende waterlaag wordt verder verwerkt door een systeem van omgekeerde osmose om de opgeloste koperdeeltjes te beperken. Zie Fig. 10. Het eindresultaat van het proces is proper water dat veilig kan worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving of hergebruikt in de fabriek voor de samenstelling van de emulsie of behandelingssystemen. De kostenbesparingen zijn substantieel en kunnen tot 80-90 % bedragen.

Fig. 11 toont de mogelijke resultaten van de kostenbesparingen voor de verschillende technieken. De gegevens in Fig. 11 tonen de toestand van de Germ allcard Priamus X7-emulsie die 24 maanden oud is en geen filtratie of blootstelling aan bacteriën of verontreinigende olie heeft gehad. De emulsie heeft een hoge conductiviteit, een hoog chemisch zuurstofverbruik en een hoog aandeel koper. Voor koperdraadtrekfabrieken is koper het belangrijkste ‘toxische’ metaal, het dure deel van de verwijdering. De andere elementen in het geel tonen de klassieke ‘toxische zes’ (koper, chroom, cadmium, nikkel, lood en zink), waarbij de som van de delen per miljoen voor alle zes metalen niet boven 10 ppm mag zijn. Lokale voorwaarden en specificaties kunnen van toepassing zijn, dus informeer bij uw lokale wetgevende dienst.

Fig. 9
Fig. 10
Fig11

Samenvatting

Deze artikelreeks bespreekt hoe kostenbesparingen inzake productiviteit kunnen worden verwezenlijkt, met extra aandacht voor de zorg en het onderhoud van trekemulsies. Sommige technieken zijn een kwestie van gezond verstand, sommige zijn eenvoudig advies om de bedrijfsomstandigheden van de trekemulsie te verbeteren en sommige zijn complexer, maar ze dragen allemaal bij tot lagere proceskosten en een hogere productiviteit. De industrie heeft talrijke technieken en veel ervaring verloren door personeelsveranderingen. Daarom is de nood aan een leverancier die zijn klanten ondersteunt en de kostenbesparende mogelijkheden bespreekt, groter dan ooit. Een trekolie is misschien wel de kleinste kostenpost in het

proces, maar ze is een van de factoren met de grootste invloed. Denk aan productiviteit: hoe meet u ze? Zijn uw procedures correct en presteren uw machine en koperdraadtrekemulsie maximaal? We hopen dat deze informatie u hierbij even laat stilstaan.

Einde!

Van onze expert Stuart Duff

Stuart werkt al bij Q8Oils sinds 1985 en is dan ook zeer ervaren in alle aspecten van Metaalbewerkingsvloeistoffen.

Vraag Stel een onderwerp voor