Thermische en fysische eigenschappen van smeermiddelen

Joris van der List 1 september 2018 Algemene Industrie, Overig Nieuws

De kennis van de thermische en fysische eigenschappen van smeermiddelen maakt het voor OEM’s mogelijk om hun ontwerpen te verbeteren.  Q8Oils testte en mat de belangrijkste eigenschappen van een aantal producten. Met het oog op de ondersteuning van onze partners gaven we hen inzage in deze waardevolle informatie.

Meer en meer OEM’s maken gebruik van krachtige ontwerptools voor het samenstellen van nieuwe installaties. Hierbij wordt het smeermiddel beschouwd als een essentieel element.

Waarom we de thermische en fysische eigenschappen meten

In veel gevallen volstaat wat algemene informatie over smeermiddelen. Naarmate de olie veroudert, zullen namelijk ook de thermische en fysische eigenschappen van een smeermiddel veranderingen ondergaan. In sommige gevallen echter zijn empirische formules en algemene olie-eigenschappen niet voldoende en is er meer nauwkeurige informatie over het smeermiddel nodig voor een optimaal ontwerp van de installatie.

Om OEM’s te ondersteunen bij hun berekeningen, heeft Q8Research de thermische en fysische eigenschappen van een aantal van onze producten gemeten.

Voorbeelden van de testresultaten

Hieronder vindt u een aantal resultaten van de thermische en fysische eigenschappen van onze smeermiddelen.

  1. De volgende grafiek toont de dampdruk als een functie van de temperatuur voor Q8 Bach RSA 8:

2. De volgende grafiek toont de specifieke warmtecapaciteit (Cp) als een functie van de temperatuur voor Q8 Bach RSA 8:

3. De volgende grafiek toont de dichtheid en specifieke warmtecapaciteit (Cp) als een functie van de temperatuur voor Q8 Haydn 32 en Q8 Haydn 46:

Besluit

De fundamentele kennis van de thermische en fysische eigenschappen van onze smeermiddelen maakt het voor OEM’s mogelijk om hun ontwerpen te verbeteren. Q8Oils heeft de capaciteiten om dit soort productkennis aan onze klanten te verschaffen. Neem voor meer informatie over de thermische en fysische eigenschappen van onze smeermiddelen contact op met PaLUB, de technische support afdeling van Q8Oils.

Joris van der List

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor