Informacje o Q8Oils

Marka Q8Oils

Q8Oils tworzy produkty, usługi i rozwiązania zwiększające rentowność i trwałość działalności biznesowej klientów.

Produkujemy i dostarczamy kompleksową gamę środków smarnych ulepszonych technologicznie. Nasze portfolio obejmuje ponad 1000 produktów przeznaczonych do każdego zastosowania, od najmniejszego silnika po największą maszynę.

W oparciu o zaawansowane badania i rozwój w europejskich laboratoriach Q8Oils wytwarza szeroką gamę olejów w naszych własnych zakładach produkcyjnych. Wykorzystanie wysokiej jakości olejów bazowych oraz najnowocześniejszych innowacji technologicznych gwarantuje uzyskanie produktów najwyższej jakości, zatwierdzonych przez wszystkich głównych producentów OEM.

Misją Q8Oils jest wytwarzanie produktów, które przekraczają najbardziej rygorystyczne wymogi funkcjonalne, przy jednoczesnym zaspokajaniu wszystkich potrzeb klienta i wypełnianiu naszego obowiązku ochrony środowiska naturalnego.

 

Łatwa współpraca z Q8Oils

Klienci z ponad 90 krajów z całego świata wybrali właśnie nas, ponieważ współpraca z Q8Oils jest bardzo łatwa. Oferujemy zaopatrzenie dla rozmaitych zastosowań dla segmentów rynku związanych z motoryzacją, energetyką, obróbką metali i przemysłem ogólnym.

Dzięki naszemu podejściu silnie zorientowanemu na klientów i opartemu na innowacjach w zakresie produktów i usług, wiedzy technicznej oraz wsparciu firma Q8Oils zdobyła pozycję głównego dostawcy środków smarnych dla międzynarodowych liderów na rynku.

Nowoczesne zakłady produkcyjne

Nowoczesne zakłady środków smarnych założone przez Q8Oils w Belgii i we Włoszech zaprojektowano i zbudowano tak, by spełniały najwyższe standardy jakości i wydajności. Zakłady te są w pełni zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Własny dział R&D

U podstaw działalności Q8Oils zawsze stały jakość i innowacyjność. Dlatego też stworzyliśmy program badawczo-rozwojowy na potrzeby optymalizacji istniejących produktów oraz opracowywania nowych, innowacyjnych środków smarnych dostosowanych do określonych potrzeb klientów. Zespół ds. badań i rozwoju przyczynia się również do usprawnienia produkcji, zastosowania produktów oraz kontroli jakości poprzez przekazywanie ważnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Q8Oils dużo inwestuje w badania techniczne i opracowywanie nowych produktów. Wiele dodatków, które są częścią naszych środków smarnych, opracowali nasi inżynierowie. Umożliwia nam to oferowanie niestandardowych rozwiązań dla każdego zastosowania – produktów o ponadprzeciętnej jakości i wydajności.

Dbałość o jakość i trwałość

We wszystkich działaniach prowadzonych w Q8Oils dbamy o wysoką jakość i ciągłe doskonalenie produktów. Oznacza to, że zachowujemy zgodność z poniższymi międzynarodowymi normami i systemami jakości:

Normy środowiskowe

Wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystywać w celu zwiększenia swojej wydajności środowiskowej i zrównoważonego rozwoju.

SSHE

Q8Oils chroni zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, wykonawców oraz społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności biznesowej w sposób zgodny z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska (ang. Safety, Security, Health & Environment, SSHE).

Wszyscy nasi pracownicy i wykonawcy odpowiadają za wdrażanie tego systemu oraz poszukiwanie możliwości ciągłego wprowadzania ulepszeń.

Oprócz pełnej zgodności z lokalnymi przepisami w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, program SSHE wiąże się też z następującymi kwestiami: