Q8Oils Privacy Policy

Polityka prywatności Q8Oils

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V. („KPB”, „my” lub „nas”) zobowiązuje się chronić prywatność danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających witrynę internetową, klientów, dealerów, dostawców oraz innych osób („Ty”) w kontekście naszej działalności biznesowej oraz w naszych witrynach internetowych, w ramach naszych obowiązków jako administratora danych.

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych osobowych jest ważna dla KPB. Prowadząc naszą działalność, będziemy ostrożnie przetwarzać Twoje dane osobowe i przestrzegać przy tym obowiązujących zasad dotyczących prywatności, ochrony danych oraz bezpieczeństwa danych. Przeczytaj niniejszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

W poniższej polityce opisujemy:

  • jakie dane osobowe możemy gromadzić,
  • w jakich celach możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe,
  • na jakich podstawach prawnych polegamy w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe,
  • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe,
  • jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu Twoich danych osobowych,
  • gdzie możesz zadać pytania i przekazać uwagi.

 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Zasadniczo poprzez nasze witryny internetowe nie gromadzimy żadnych informacji dotyczących Ciebie („dane osobowe”), chyba że dobrowolnie zdecydujesz się przekazać je nam, na przykład rejestrując się, wysyłając nam zapytanie pocztą e-mail lub wypełniając kwestionariusz. Jeśli nie chcesz, żebyśmy gromadzili Twoje dane osobowe, nie podawaj nam ich.

Poprzez nasze witryny internetowe (w zależności od przeglądanej witryny) i inne sposoby kontaktu w ramach naszej działalności biznesowej możemy gromadzić następujące dane osobowe.

Poprzez nasz formularz kontaktowy gromadzimy: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy następujące dane: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.

Aby przesyłać Ci nasz newsletter, potrzebujemy: Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz informacji o zainteresowaniach.

Możemy również gromadzić: Twój adres IP.

Automatycznie gromadzone dane nieosobowe

Gdy uzyskujesz dostęp do naszych witryn internetowych, możemy również gromadzić informacje, które nie odnoszą się do Ciebie jako osoby, w tym w szczególności informacje na temat typu przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego komputera, nazwy domeny witryny internetowej, z której trafiasz do nas, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego w witrynie, wyświetlanych stron. Możemy wykorzystać te informacje i udostępnić je podmiotom grupy Kuwait Petroleum Group, aby mierzyć poziom wykorzystania naszych witryn i ulepszać zawarte w nich treści.

2. Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna takiego wykorzystania?

przekażesz nam dobrowolnie udzielone, konkretne, świadome i jasne wskazówki co do Twoich życzeń.

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci usług, które zamawiasz lub subskrybujesz.

Przetwarzanie jest konieczne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, w szczególności: interesu gospodarczego, komercyjnego i finansowego, ciągłości działalności biznesowej, bezpieczeństwa i poufności danych klientów oraz produktów, a także bezpieczeństwa cyfrowej i fizycznej infrastruktury.

Przetwarzanie może być konieczne do realizacji obowiązków prawnych KPB wynikających z wszelkich przepisów.

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach wymienionych poniżej:

Wysyłanie Ci newsletterów, które subskrybujesz
Jeśli zasubskrybujesz nasze newslettery, wykorzystując w tym celu swój adres e-mail, użyjemy go, by wysyłać Ci newslettery lub powiadomienia o aktualizacjach na blogu.

Wysyłanie Ci materiałów marketingowych
Dodatkowo będziemy wysyłać Ci materiały marketingowe lub kierować do Ciebie informacje online, wysyłać oferty specjalne, niezależnie od tego, czy są powiązane z przyszłymi ofertami lub innymi materiałami promocyjnymi, aby informować Cię o naszych nowościach, które mogą Cię zainteresować. Będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów od nas, klikając łącze „Anuluj subskrypcję” lub wypełniając inne instrukcje podane w wysyłanych przez nas komunikatach.

Udzielanie pomocy, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie
Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie w najbardziej skuteczny i optymalny sposób.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby:

kontaktować się z Tobą w sprawie oferty lub zaspokojenia innych potrzeb biznesowych lub w celu przeprowadzenia ankiet internetowych, by lepiej zrozumieć życzenia i profile naszych klientów,

lepiej zrozumieć Twoje potrzeby biznesowe oraz to, jak możemy ulepszyć nasze produkty lub usługi.

3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępnianie wśród podmiotów grupy
Ponieważ grupa spółek Kuwait Petroleum Group działa również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przekazywane przez Ciebie informacje mogą zostać przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Takie przesyłanie i wszelkie inne przypadki przesyłania informacji pozostaną zabezpieczone, ponadto będą kontrolowane wyłącznie przez nas. Tego rodzaju transfery podlegają wewnątrzgrupowej umowie zapewniającej określoną ochronę umowną gwarantującą, że Twoje dane osobowe mają zapewniony odpowiedni i spójny poziom ochrony, niezależnie od tego, gdzie są one przesyłane w ramach grupy Kuwait Petroleum Group.

Inne podmioty zewnętrzne
W celach marketingowych możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

odsprzedawcom

agencjom pocztowym

W naszych witrynach możemy wykorzystywać następujące wtyczki mediów społecznościowych: Facebook, Pinterest, Google+, Twitter oraz LinkedIn (“Funkcje mediów społecznościowych”), poprzez które część Twoich danych osobowych może zostać udostępniona takim podmiotom zewnętrznym. Funkcje te mogą gromadzić Twój adres IP, po odwiedzeniu strony w naszych witrynach oraz mogą zainstalować plik cookie, by funkcja prawidłowo działała. Funkcje mediów społecznościowych oraz widżety są zamieszczane przez podmioty zewnętrzne lub zamieszczane bezpośrednio w naszych Witrynach internetowych. Niniejsza Polityka ochrony prywatności nie ma zastosowania do tych funkcji. Twoje interakcje z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności oraz innym politykom oferujących je spółek. Więcej informacji na temat plików cookie podmiotów zewnętrznych możesz również znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

4. Łącza do innych witryn internetowych.

Ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn, które nie należą do nas, których nie kontrolujemy ani nie prowadzimy. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności innych witryn internetowych ani też za realizację niniejszej polityki w przypadku, gdy:

uzyskujesz dostęp do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego, wykorzystując łącza z naszych witryn; lub

przechodzisz do naszej witryny internetowej z witryny podmiotu zewnętrznego.

Zalecamy zapoznanie się z polityką każdej witryny, którą odwiedzasz i skontaktowanie się z właścicielem lub operatorem takiej witryny w razie wątpliwości lub pytań.

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne, by zrealizować cel, w którym zostały zgromadzone. Zasadniczo przechowuje się je przez okres obowiązywania relacji umownej lub świadczenia określonej usługi, a także na dowolne późniejsze okresy w zależności od tego, czego wymaga lub co dozwala obowiązujące prawo.

 

6. Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych masz, w określonych okolicznościach, prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich skorygowania, uzupełnienia lub do usunięcia niepoprawnych danych. Jeśli chcesz skorzystać z jednego lub więcej praw, powiadom nas o tym, pisząc na adres: [email protected]. Dołożymy wówczas należytych starań, aby podjąć następujące działania, by:

– dostarczyć Ci kopię danych, które nam przekazałeś/przekazałaś;
– zaktualizować wszelkie nieścisłości w posiadanych przez nas danych;
– usunąć wszelkie dane, do korzystania z których nie mamy już podstawy prawnej.

Będziemy mogli sprawniej spełnić Twoje żądanie, jeśli podasz nam kontekst przekazania Twoich danych osobowych.
Ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie oraz w odniesieniu do wszelkich przejawów marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wnioskując o wycofanie zgody. Możesz również zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas badania skargi.

Ponadto masz prawo do sprzeciwienia się dowolnemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, opartemu na uzasadnionych interesach, chyba że nasze powody nakazujące podejmowanie takiego przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Twoich praw własności intelektualnej.

Skorzystanie przez Ciebie z tych praw jest zależne od pewnych wyjątków związanych z ochroną interesu publicznego (np. zapobieganie przestępstwom lub wykrywanie ich). Jeśli skorzystasz z któregokolwiek z tych praw, sprawdzimy Twoje uprawnienia i w większości przypadków odpowiemy w ciągu miesiąca. W przypadku „powtarzalnych żądań”, „ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań” bądź żądania otrzymania „dodatkowych kopii” możemy naliczyć uzasadnioną opłatę.

Jeśli nie podoba Ci się sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, lub nasza reakcja na egzekwowanie tych praw, masz prawo złożyć skargę do swojego urzędu ochrony danych osobowych.

Ponadto możesz sprzeciwić się na piśmie przetwarzaniu Twoich danych osobowych w odniesieniu do marketingu bezpośredniego oraz ograniczyć przetwarzanie danych osobowych na czas badania skargi (w określonych sytuacjach). W ramach obowiązującego prawa masz również prawo do przesłania tych danych do innej organizacji (prawo do przenoszenia danych).

 

7. Pliki cookie

Kiedy przeglądasz którąś z naszych witryn internetowych, możemy przechowywać pliki cookie i inne zautomatyzowane sposoby gromadzenia danych. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w przeglądarce dysku twardego Twojego komputera (lub podobnego urządzenia) przez odwiedzane przez Ciebie witryny internetowe („Pliki cookie”). Pliki cookie mogą Cię automatycznie rozpoznać, gdy następnym razem odwiedzisz daną witrynę. Mogą nam też umożliwić dostosowanie witryny, tak aby lepiej odpowiadała Twoim zainteresowaniom, lub też zapisanie Twojego hasła, by nie trzeba było wprowadzać go za każdym razem. Jeśli postanowisz nie wyrazić zgody na bycie rozpoznawanym, przejdź do opcji swojej przeglądarki internetowej, by usunąć pliki cookie z dysku twardego swojego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenie, zanim plik cookie zostanie zapisany. Aby uzyskać więcej informacji i szczegółów na temat plików cookie wykorzystywanych w tej witrynie, zapoznaj się z Oświadczeniem dotyczącym plików cookie https://www.q8oils.com/pl/plikow-cookie/ w tej witrynie.

 

8. Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania tej polityki (w razie konieczności), na przykład po to, by zachować zgodność ze zmianami legislacyjnymi, zmianami regulacyjnymi, nowymi praktykami i procedurami lub wymogami nałożonymi przez organ nadzorujący. Najnowsza wersja jest zawsze dostępna pod tym łączem. Datę ostatniej zmiany tego tekstu można znaleźć w nagłówku dokumentu. Zapewniamy, że poinformujemy Cię o istotnych zmianach polityki.

 

9. Gdzie możesz zadać pytania i przekazać uwagi?

Jeśli masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje, możesz wysłać e-mail na adres: [email protected].

Możesz również wysłać list na poniższy adres:
Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.
Attn of Customer Service Unit
Brusselstraat 59, box 1
2018 Antwerp

Niniejsza Polityka prywatności na zastosowanie do witryny internetowej www.q8oils.com obsługiwanej przez (odpowiednio):

Kuwait Petroleum (Belgium) N.V.

Aktualizacja: 15.06.2020