Uw minerale olie vervangen door een biologisch afbreekbare olie

Joris Leyers 30 mei 2020 Algemene Industrie, Biologische Smeermiddelen
Replacing your mineral oil with a biodegradable oil

Er is een toenemende bewustwording van het belang van milieuvriendelijke smeermiddelen, vooral in industrieën in ecologisch gevoelige gebieden zoals bossen, landbouw, waterwegen, zee, mijnbouw, etc.

Veel eigenaars van hydraulische installaties zijn bezorgd om het milieu, maar vragen zich af of de prestatie van hun machine behouden blijft wanneer ze overschakelen van een standaard hydraulische olie naar een biologisch afbreekbare vloeistof zoals Q8 Holbein Eco.

Wat met de bedrijfsefficiëntie als u overschakelt naar een biologisch afbreekbare olie?

We kunnen gerust stellen dat de prestatie en de levensduur van de hydraulische installatie niet negatief wordt beïnvloed bij de overschakeling naar een hoogwaardige biologisch afbreekbare olie. Lees het artikel Q8 Holbein Eco krijgt een Ecolabel en ontdek hoe Q8 Holbein een hogere bedrijfsefficiëntie garandeert.

U moet wel rekening houden met een aantal regels wanneer u van een minerale olie overschakelt naar een biologisch afbreekbare olie. In theorie kan Q8 Holbein Eco worden gemengd met andere biologisch afbreekbare en minerale hydraulische oliën. In de praktijk echter kan de kwaliteit van de hydraulische oliën die op dat moment worden gebruikt, problemen veroorzaken met betrekking tot de smeereigenschappen en de levensduur van de verse olie.

Analyseer uw olie voordat u hem vervangt door een biologisch afbreekbare olie

Voordat u uw hydraulische machine vult met een nieuwe biologisch afbreekbare olie, moet u eerst de kwaliteit van de olie die u momenteel gebruikt, analyseren. Bepaal de compatibiliteit van de oude en de nieuwe oliën door het luchtafscheidend vermogen, het schuimgedrag, de viscositeit en de waterinhoud van een staal van de gebruikte olie te testen (ca. 500 ml).

Als er geen informatie over de gebruikte olie beschikbaar is of als de resultaten van de olieanalyse negatief zijn met betrekking tot de kwaliteit of compatibiliteit, moet u onderstaande instructies volgen voor een optimale werkwijze.

Instructies voor het vullen of mengen van biologisch afbreekbare hydraulische oliën

Wanneer u overschakelt van een minerale olie naar een biologisch afbreekbare hydraulische olie kan de ISO-norm 15380 worden gebruikt als een algemene richtlijn. Deze norm bepaalt een maximale vervuilingsgraad van 2 % voor minerale olie. Wanneer u twee verschillende biologisch afbreekbare oliën mengt, is dezelfde graad van 2 % aanvaardbaar.

Om een minimale vervuilingsgraad te garanderen, kunt u onderstaande instructies volgen:

Olieverversing zonder demontage van de machineonderdelen
  • Draineer het hydraulische systeem. Ongeveer 40 % van de hydraulische olie zal in de pompen, leidingen, filters, kleppen en cilinders blijven.
  • Vul het hydraulische systeem tot het normale peil met de nieuwe olie.
  • Herhaal bovenstaande stappen tot de grens van 2 % is bereikt. Dit proces is noodzakelijk om het hydraulische systeem te spoelen en reinigen.

Voorbeeld:

Na een olieverversing: blijft 40 % van de oude olie in het systeem.
Na twee olieverversingen: blijft 16 % van de oude olie in het systeem (0,4 x 0,4).
Na vier olieverversingen: blijft 2,5 % van de oude olie in het systeem (0,4 x 0,4 x 0,4 x 0,4).

Olieverversing met demontage en afvoer van de machineonderdelen

Wanneer een bepaald aantal werkuren wordt besteed aan de demontage van de machine kan de hoeveelheid olie die in de cilinders, leidingen en filters blijft, worden beperkt tot ongeveer 15 %. Dit betekent dat twee olieverversingen voldoende zijn om een vervuilingsgraad van 2,3 % (0,15 x 0,15) te bereiken.

Om de meest kostenefficiënte manier van olieverversing (met of zonder demontage) te bepalen, moet het aantal werkuren worden afgewogen tegen de kostprijs van de olie die wordt gebruikt om de installatie te spoelen.

Andere aanbevelingen bij het vullen/mengen van biologisch afbreekbare hydraulische oliën
  • Reinig de lege tank en demonteer de onderdelen indien mogelijk tijdens de procedure.
  • Vervang alle filters.
  • Ontlucht en herstart de machine tussen elke spoeling en zorg ervoor dat er geen lucht blijft vastzitten in het systeem.
  • Markeer duidelijk dat de machine gevuld is met biologisch afbreekbare olie.
  • Vervang de oliefilter na 50 bedrijfsuren.
  • Installeer een speciale filter om water te verwijderen.*
  • Neem een oliestaal ter controle als de machine gebruiksklaar is.

* Water in het systeem zal normaal verdampen tijdens de werking, maar in extreme omstandigheden of bij een slordige reiniging van de machine kan het water in de olie komen. Biologisch afbreekbare oliën worden afgebroken in een aquatische omgeving.

Van onze expert Joris Leyers

Joris is expert in Hydraulische Oliën, Industriële Tandwieloliën, Vetten en Circulatieoliën. Daarnaast is hij zeer vertrouwd met de papierindustrie en is hij geïnteresseerd in vintage Vespa scooters. Joris werkt voor Q8Oils sinds 2003.

Vraag Stel een onderwerp voor