Expert aan het woord: Cees Sonneveldt vertelt over 37 jaar bij Q8Oils

Palub 30 mei 2017 Overig Nieuws

Wij spraken onlangs met Cees Sonneveldt: manager van Palub, de technische dienst van Q8Oils. Hij is al 37 jaar aan de slag bij Q8Oils – waardoor we zonder schroom mogen spreken over een expert in de sector.

Dag Cees! Eerst en vooral: welke veranderingen binnen de sector hebben, volgens jou, voor het meeste impact gezorgd?

Absoluut de sterke specialisatie die in alle segmenten (zowel binnen Automotive, Energy, Metalworking en General Industry) plaatsgevonden heeft. Hierdoor is het aantal oliesoorten en de technische complexiteit per olie type sterk toegenomen.

Heb je een bepaalde evolutie betreffende vraag binnen de markt waargenomen?

Zeker! Enerzijds kunnen we duidelijk zien dat het volume olie per eenheid sterk afgenomen is. Dit is een rechtstreeks gevolg van de steeds langere verversingstermijnen. Maar we moeten het ook omgekeerd bekijken: deze sterke daling werd enigszins gecompenseerd door de economische groei en de daarmee aanzienlijke toename van het aantal eenheden.

In grote lijnen mogen we stellen dat het basisprincipe van de smeerolie van vroeger grotendeels gelijk is gebleven, net zoals die van de motoren en installaties. De veranderingen die wél hebben plaatsgevonden, die zijn zeer geleidelijk geweest. Omdat de prestaties van motoren en technische installaties stapsgewijs hoger werden leidde dit tot steeds hogere temperaturen en zwaardere belastingen. Daarnaast kwamen er steeds strengere milieueisen. Als gevolg hiervan moesten de smeermiddelen aan steeds strengere normen voldoen, wat op termijn heeft geleid tot het gebruik van hoogwaardigere basisolie en additieven.

Is er veel veranderd op gebied van manier van werken?

Zeker! In mijn opzicht zijn er drie dingen behoorlijk omgeslagen. Aanvankelijk werkte onze technische ondersteuning voornamelijk regionaal – maar was de volledige verantwoording wél heel wat algemener: niet alleen smeermiddelen kwamen onze kant op, maar ook basisoliën, brandstoffen en bitumen.

In de loop van de tijd werd de technische ondersteuning steeds internationaler, maar wel voor meer gespecialiseerde producten. Wanneer we deze evolutie bekijken, is het dus veilig om te stellen dat we van generalist naar specialist geëvolueerd zijn.

Als tweede belangrijke verschil, zou ik absoluut de manier van kennisvergaring noemen. Vroeger ging ik regelmatig een halve dag naar de universiteitsbibliotheek om boeken te lezen over bepaalde toepassingen. Ook het bijwonen van lezingen was belangrijk om voldoende bij te leren. En nu… Nu, ja: het internet heeft dit alles veranderd, natuurlijk! Nu kan ik het meeste van deze informatie online terugvinden, gewoon vanop mijn werkplek.

En als laatste verschil, heeft er ook een sterke evolutie plaatsgevonden op gebied van bereikbaarheid. Als je vroeger een hele dag onderweg was naar klanten – dan was je zelf nauwelijks bereikbaar. Eigenlijk best wel relaxed, als ik daar nu aan terugdenk! (lacht)

Hoe bekijk jij de evolutie binnen de industrie vanuit je persoonlijke ervaring?

Wel, heel positief, eigenlijk. Die evolutie binnen de industrie is net wat het werk van een technisch specialist zo aantrekkelijk maakt: je kan er zeker van zijn dat je werk uitdagend blijft.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste leermomenten binnen de sector?

Dat kan ik natuurlijk enkel zeggen vanuit mijn eigen ervaring. Zo heb ik in de loop der jaren voor alle verschillende productsegmenten gewerkt. Dit zorgde niet enkel voor de benodigde variatie in het werk, maar heeft er ook voor gezorgd dat ik op aangename manier een uitgebreide expertise heb kunnen opbouwen. Je mag jezelf echter niet te snel ‘expert in het vakgebied’ noemen, omdat je elke dag opnieuw weer nieuwe onbekende uitdagingen tegenkomt.

Verder, en dit is puur vanuit een pragmatisch en technisch standpunt, zijn schades ook ontzettend belangrijke leermomenten. Mede door ons uitstekend laboratorium kunnen we vaak aantonen waar het misliep – en beter nog: dat de schuld heel vaak niet bij ons lag.

En om af te sluiten… Als je één favoriet element moest kiezen waarom je je job graag doet… Wat zou het zijn?

Absoluut de goede collegialiteit. Geen twijfel. Ik heb altijd met veel plezier voor Q8 en Q8Oils gewerkt – en mijn puike collega’s (op welke plek ik op dat moment ook tewerk gesteld werd) hebben hier absoluut heel vaak aan bijgedragen!

 

Bedankt, Cees!

Van onze expert Palub

Product Applications LUBricants, is the technical service of Q8Oils. Here you can find five enthusiastic experts with a passion for the industry. Please do not hesitate to contact them for information concerning product applications, specifications, safety requirements, and much more.

Vraag Stel een onderwerp voor