Ondersteuning Veiligheid en Gezondheid

Q8Oils wil onze klanten helpen bij een veilig gebruik van de metaalbewerkingsvloeistoffen door
advies te geven en u op de hoogte te houden van de nieuwste wetgeving.

Blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen kan gevaarlijk zijn voor de huid, de ogen, de luchtwegen en de longen. In extreme gevallen kan het leiden tot ernstige ademhalingsziektes.

Werkgevers zijn verplicht om de nodige maatregelen te nemen om hun werknemers te beschermen tegen deze blootstelling. In het VK is het volgens The Control of Substances Hazardous to the Health Regulations (COSHH) 2002 wettelijk verplicht om de volgende rapporten bij te houden:

 • controle van de vloeistof en onderhoud van het plaatselijk uitlaatventilatiesysteem – 5 jaar
 • rapporten over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gezondheidsverslagen van de werknemers – 40 jaar

De risico’s minimaliseren

Werkgevers hebben tal van mogelijkheden om de risico’s van een blootstelling aan metaalbewerkingsvloeistoffen te minimaliseren, onder andere:

 • het meest geschikte product gebruiken
 • een risicoanalyse uitvoeren en manieren om de blootstelling te beperken, identificeren
 • een vloeistofmonitoringprogramma implementeren
 • een goed uitlaatventilatiesysteem voorzien
 • werknemers opleiden over het veilige gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen
 • ervoor zorgen dat de medewerkers altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
 • verpakkingen en bussen correct opbergen
 • machines en de omliggende zones proper houden

Deze eenvoudige maatregelen helpen ook de kwaliteit van de vloeistof te vrijwaren en de levensduur ervan te verlengen, waardoor zowel de machine als de afgewerkte producten beschermd zijn. Wat op zich dan weer resulteert in minder kosten.

Hoe Q8Oils u kan helpen

Q8 is een gerespecteerd lid van het UKLA MWF Guidance Advisory Panel, dat bestaat uit leden van de Health & Safety Executive, de gezondheids- en veiligheidslaboratoria en de industrie.

We hebben een jarenlange ervaring in de behandeling van metaalbewerkingsvloeistoffen en kunnen u helpen:

 • door u te adviseren over de meest geschikte metaalbewerkingsvloeistof voor uw toepassing,
  rekening houdend met de veiligheid en de efficiëntie
 • door u bij te staan om te voldoen aan de lokale wetgeving
 • bij het implementeren van een programma dat toeziet op de toestand van de vloeistof
 • door algemeen advies te geven over de toepassingen en eventuele problemen op te lossen

Wilt u meer weten?

Q8Oils heeft een pocketgids gemaakt waarin wordt beschreven hoe u metaabewerkingsvloeistoffen veilig moet beheren en wat de eventuele risico’s van deze stoffen zijn.