Koolstofvoetafdruk van smeermiddelen

Joris van der List 25 juni 2024 Overig Nieuws

De smeermiddelenindustrie speelt een cruciale rol in het soepel laten draaien van machines. Met het toenemende bewustzijn van klimaatverandering is de focus op duurzaamheid echter nog nooit zo belangrijk geweest. Een concept dat de smeermiddelenindustrie kan helpen sturen, is de koolstofvoetafdruk van smeermiddelen. In dit artikel gaan we dieper in op de details van de koolstofvoetafdruk in de smeermiddelensector en leggen we het belang ervan uit voor de wereldwijde inzet voor milieuverantwoordelijkheid.

Wat is de koolstofvoetafdruk?

De term “CO2-voetafdruk” is een veelgebruikt woord geworden dat weerklank vindt in de industrie en bij consumenten. Maar wat betekent het eigenlijk? Eenvoudig gezegd is de CO2-voetafdruk de totale massa van alle broeikasgasemissies voor een activiteit of organisatie over een bepaalde periode. Het wordt gemeten in kooldioxide-equivalenten (CO2e of CO2eq). Inzicht in dit concept is cruciaal, gezien het groeiende bewustzijn van klimaatverandering en opwarming van de aarde.

Het broeikaseffect begrijpen

Voordat we ons gaan verdiepen in smeermiddelen, is het essentieel om het broeikaseffect te begrijpen. Dit natuurlijke proces treedt op wanneer gassen in de atmosfeer van de aarde de zonnewarmte vasthouden, waardoor de gemiddelde temperatuur stijgt. Broeikasgassen, waaronder kooldioxide en methaan, dragen bij aan dit effect, waarbij hun impact wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten.

CO2-voetafdruk van bedrijf vs. product

Om de milieu-impact van smeermiddelen te begrijpen, moeten we door de nuances van koolstofvoetafdrukken navigeren. Bedrijven kunnen hun koolstofvoetafdruk berekenen, die alle jaarlijkse broeikasgasemissies omvat die verband houden met de activiteiten van een bedrijf. Dit omvat energieverbruik, brandstofverbranding, voertuiggebruik en indirecte emissies in de waardeketens van de organisatie.

Als het echter om smeermiddelen gaat, verschuift de aandacht naar de koolstofvoetafdruk van het product – de totale massa van broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus van een product. Voor smeermiddelen omvat dit traject de winning van grondstoffen, het gebruik en de verwijdering aan het einde van de levensduur.

De productlevenscyclus scannen

Stel je de levenscyclus van een smeermiddel voor als een reis, en binnen deze reis zijn er drie belangrijke grenzen: van wieg tot wieg, van wieg tot graf en van wieg tot poort. Deze grenzen bepalen de reikwijdte van de koolstofvoetafdruk en illustreren de impact op het milieu vanaf de creatie van het product tot de uiteindelijke verwijdering ervan.

  1. Van wieg tot wieg: Een circulaire levenscyclus waarbij het product wordt geregenereerd tot oorspronkelijke materialen, wat duurzaamheid en afvalvermindering bevordert.
  2. Van wieg tot graf: Een lineaire beoordeling van de winning van grondstoffen tot de verwijdering aan het einde van de levensduur, vaak als afgewerkte olie.
  3. Van wieg tot poort: Een gedeeltelijke beoordeling vanaf de winning van grondstoffen tot aan de fabriekspoort.

Koolstofvoetafdruk versus koolstofhandafdruk:

Smeermiddelen, ontworpen om wrijving en slijtage tussen mechanische onderdelen te verminderen, hebben een dubbele rol. De koolstofvoetafdruk vertegenwoordigt de negatieve impact, terwijl de koolstofhandafdruk de positieve milieuvoordelen tijdens de levensduur van het product omvat. Minder energieverbruik, minder uitstoot en een langere levensduur van apparatuur behoren tot de voordelen, die vaak worden uitgedrukt als vermeden uitstoot. Hoogwaardige smeermiddelen kunnen aanzienlijke besparingen opleveren op de handafdruk, waardoor hun koolstofvoetafdruk opweegt tegen het netto milieuvoordeel.

Lees voor meer informatie ons artikel “Carbon footprint vs Carbon Handprint: Het verschil begrijpen”.

De inzet van Q8Oils voor een groenere toekomst

De product levenscyclus komt naar voren als een essentieel hulpmiddel voor het evalueren van de milieu-impact van smeermiddelen door het vergelijken en valideren van voetafdrukken en handafdrukken over de levenscyclus van een product.

In tegenstelling tot beoordelingen van wieg tot poort, heeft een benadering van wieg tot graf de voorkeur voor smeermiddelen vanwege de variaties in prestaties.

LCA’s omvatten doorgaans vier belangrijke stappen:

  1. Het definiëren van doelen en reikwijdte
  2. Inventarisatieanalyse uitvoeren
  3. Effectbeoordeling
  4. Interpretatie

Dit proces helpt bij het kwantificeren van de milieubelasting, het identificeren van hotspots en het onthullen van mogelijkheden voor verbetering.

PCF-tool (Product Carbon Footprint)

Met onze PCF (Product Carbon Footprint)-tool* wil Q8Oils volledige transparantie garanderen. Deze innovatieve tool staat aan de spits van onze duurzaamheidsinitiatieven, waardoor we onze klanten transparantie kunnen bieden. Door de PCF-waarde van elk product op ons productinformatieblad en onze productpagina’s te vermelden, krijgt u moeiteloos toegang tot informatie over de koolstofvoetafdruk van elk product. Onze toewijding aan productinnovatie zit ingebakken in de structuur van deze tool, omdat we er voortdurend naar streven om onze voetafdruk te minimaliseren en onze handafdruk op de planeet te maximaliseren. We Take Care.

Conclusie

Aangezien smeermiddelen een essentiële rol spelen in het in beweging houden van de wereld, is het van cruciaal belang dat ze op een verantwoorde manier worden geproduceerd en gebruikt. Q8Oils staat samen met andere industrieleiders aan de spits van deze reis, met als doel de koolstofvoetafdruk van producten te minimaliseren en de koolstofhandafdruk te maximaliseren. Met behulp van tools zoals product levenscyclus zetten we stappen in de richting van een duurzamere toekomst en zorgen we ervoor dat de smeermiddelen van Q8Oils niet alleen de wrijving verminderen, maar ook hun impact op het milieu verkleinen.

Vragen over het duurzaamheidsprogramma van Q8Oils?

Contacteer ons.

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor