Q8Oils toewijding aan duurzaamheid

Q8Oils Marketing 25 juni 2024 Overig Nieuws

Over Q8Oils

We ontwikkelen producten, diensten en oplossingen die onze klanten helpen wrijving te verminderen, energieverbruik te verlagen en de levensduur van apparatuur te verlengen. Onze inzet om de winstgevendheid en duurzaamheid van de bedrijven van onze klanten te vergroten vormt de kern van wat we doen. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsmissie.

We zijn actief in meer dan 90 landen en opereren in vier belangrijke sectoren: metaalbewerking, energie, algemene industrie en automotive.

Wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen

Q8Oils is zich bewust van de urgente mondiale uitdagingen waar onze wereld voor staat:

 • De wereldwijde winning van grondstoffen is de afgelopen 50 jaar verdrievoudigd.
 • De winning van grondstoffen is verantwoordelijk voor 50% van de uitstoot van broeikasgassen en 90% van het verlies aan biodiversiteit.
 • Tegen 2050 zal de afvalproductie met 70% zijn toegenomen.
 • Slechts 12% van de materialen die in de EU-industrie worden gebruikt, is afkomstig van recycling.
 • 50% toename van het mondiale energieverbruik tegen 2050.

We begrijpen dat deze problemen dringend moeten worden aangepakt en we geloven dat de smeermiddelenindustrie een belangrijke rol kan spelen in het verminderen van deze uitdagingen.

We willen onze volledige verantwoordelijkheid nemen in overeenstemming met de Green Deal van de EU, voorstellen voor klimaatwetgeving en de ontwikkelingen in de samenleving. We hebben ons streven naar duurzaamheid afgestemd op de doelstellingen van KPC (Kuwait Petroleum Company). Tegen 2030 willen we onze uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderen, met het uiteindelijke doel om tegen 2050 volledig koolstofneutraal te zijn.

Onze plannen voor de toekomst

Met het oog op de toekomst is Q8Oils vastbesloten om nog grotere stappen te zetten in de richting van duurzaamheid. Enkele van onze belangrijkste initiatieven zijn:

 1. Product Berekening van de koolstofvoetafdruk van onze producten: Dit is het CO2-DNA van onze producten dat na verloop van tijd door innovatie zal worden verbeterd.
 2. Verdere verbetering van de handafdruk door innovatie: We investeren voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om producten te maken met een grotere positieve impact op het milieu, waaronder een lagere CO2-voetafdruk en minder toxiciteit.
 3. Strategie voor duurzame verpakking en afval: We werken actief aan duurzame verpakkingsoplossingen om afval te verminderen en recycling te bevorderen. Onze initiatieven omvatten het gebruik van gerecyclede materialen voor verpakkingen en het onderzoeken van opties zoals bag-in-box-verpakkingen.
 4. Broeikasgasreducties in productiefabrieken: Wij zetten ons in om de uitstoot van broeikasgassen in onze productiefaciliteiten te verminderen door het gebruik van groene energie en andere programma’s om de uitstoot te verminderen.
 5. Naleving van wetswijzigingen: We blijven op één lijn met de veranderende wetgeving, waaronder de Green Deal en Klimaatwetten van de EU, om ervoor te zorgen dat onze activiteiten duurzaam en verantwoord blijven.
 6. Optimalisatie van de toeleveringsketen: We werken aan het optimaliseren van onze toeleveringsketen, het aanpakken van uitdagingen in de beschikbaarheid en prijs van duurzame grondstoffen en het verbeteren van onze duurzaamheidsinspanningen.
 7. De kringloop sluiten: We werken aan een allesomvattende aanpak voor het inzamelen en opnieuw raffineren van smeermiddelen, het verminderen van afval en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
 8. Verminderde toxiciteit: We streven ernaar het gebruik van geclassificeerde en gelabelde chemicaliën te verminderen en bieden milieuvriendelijke alternatieven in onze producten.
 9. Gedetailleerde analyse van de levenscyclus Cijfers: We reageren op de groeiende vraag van onze klanten naar gedetailleerde analyses van de levenscyclus door uitgebreide gegevens over onze producten te verstrekken.

Conslusie

Kortom, Q8Oils wil een leider zijn in duurzaamheid binnen de smeermiddelenindustrie. Ons engagement om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en onze positieve handafdruk te vergroten, vormt de kern van onze visie op een groenere, duurzamere toekomst. Met een focus op innovatie en een alomvattende aanpak van wereldwijde uitdagingen effenen we het pad voor een duurzamere en milieuverantwoordelijke smeermiddelenindustrie.

Heb je vragen of suggesties over onze duurzaamheidsinspanningen?

Neem contact op met ons toegewijde team.