Voetafdruk vs. handafdruk

Joris van der List 25 juni 2024 Overig Nieuws

Koolstofvoetafdruk vs. koolstofhandafdruk in de smeermiddelenindustrie

Nu bedrijven ernaar streven om hun impact op het milieu te verminderen, worden termen als “koolstofvoetafdruk” en “koolstofhandafdruk” steeds relevanter. In dit artikel zullen we de belangrijkste verschillen tussen deze concepten onderzoeken, waarbij we ons richten op hun betekenis in de smeermiddelensector.

Koolstofvoetafdruk: Een maat van impact

De koolstofvoetafdruk is een methode die de totale uitstoot kwantificeert van broeikasgassen die direct en indirect verband houden met een product, dienst of organisatie. In de smeermiddelenindustrie omvat dit de gehele levenscyclus van de productie, distributie en het gebruik van smeermiddelen. Factoren zoals de winning van grondstoffen, productieprocessen en transport dragen allemaal bij aan de totale koolstofvoetafdruk.

Het verminderen van de koolstofvoetafdruk is cruciaal om de klimaatverandering te beperken en de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Q8Oils past steeds meer milieuvriendelijke praktijken toe om zijn impact op het milieu te minimaliseren. Dit kan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het optimaliseren van productieprocessen en het gebruik van duurzame grondstoffen inhouden.

Koolstofhandafdruk: Een positieve impact maken

De CO2-handafdruk staat voor de positieve impact die een product of bedrijf heeft op het milieu. Het gaat over meer dan alleen koolstofneutraliteit en actief bijdragen aan inspanningen op het gebied van duurzaamheid. In de smeermiddelenindustrie zou een bedrijf met een sterke koolstofhandafdruk zich niet alleen richten op het verminderen van zijn eigen uitstoot, maar ook op het bieden van oplossingen die klanten en partners helpen hun milieu-impact te minimaliseren.

Q8Oils, bijvoorbeeld, loopt voorop bij de ontwikkeling van smeermiddelen met een verbeterde energie-efficiëntie en een langere levensduur, waardoor het zijn klanten helpt om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen. Door producten aan te bieden die bijdragen tot brandstofbesparing, duurzaamheid van uitrusting en algemene operationele efficiëntie, levert Q8Oils een positieve bijdrage tot de koolstofhandafdruk van de smeermiddelenindustrie.

Q8Oils sustainability commitment

De aanpak van Q8Oils: koolstofvoetafdruk minimaliseren en koolstofhandafdruk maximaliseren

Voor Q8Oils houdt het streven naar duurzaamheid een delicaat evenwicht in tussen het minimaliseren van de eigen koolstofvoetafdruk en het maximaliseren van de koolstofhandafdruk. Wij verbinden ons ertoe smeermiddelen te produceren die niet alleen aan strenge prestatienormen voldoen, maar ook in overeenstemming zijn met de milieudoelstellingen. Dit engagement strekt zich uit tot voortdurende verbeteringsinitiatieven die erop gericht zijn de emissies in de hele toeleveringsketen te verminderen.

Bovendien werkt Q8Oils samen met zijn klanten en biedt het oplossingen op maat om de machineprestaties en energie-efficiëntie te optimaliseren. Op die manier draagt het bedrijf actief bij tot de inspanningen van zijn klanten om hun globale milieu-impact te verminderen.

Conclusie

In de smeermiddelenindustrie is het begrijpen van het verschil tussen koolstofvoetafdruk en koolstofhandafdruk van cruciaal belang om echte duurzaamheid te bereiken. Q8Oils laat zien hoe een bedrijf verder kan gaan dan het verminderen van zijn eigen uitstoot en actief kan bijdragen aan een groenere toekomst door innovatieve, milieuvriendelijke smeermiddelen aan te bieden.

Vragen over het duurzaamheidsprogramma van Q8Oils?

Neem contact met ons op.

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor