Hoe nabehandelingssystemen helpen om te voldoen aan de emissienormen

David De Mesmaeker 26 oktober 2017 Automotive, Personenauto's
How after treatment devices help to meet emissions standards

Emissievoorschriften zijn een belangrijk item voor de automobielsector. Om te voldoen aan de nieuwste Euro VI-emissievoorschriften, integreren truckbouwers een nabehandelingstoestel (ATD) in de motor om de uitstoot van ongewenste verontreinigende stoffen te beperken.

Als truckchauffeur komt u al snel in aanraking met emissievoorschriften. Volgens de nieuwste Europese Euro VI-emissievoorschrift moeten zware trucks voldoen aan bepaalde emissienormen. Het voorschrift geldt voor alle motorvoertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van meer dan 3.500 kg, uitgerust met compressieontstekingsmotoren of motoren met elektrische ontsteking op aardgas of lpg. Het Euro VI-voorschrift, geïntroduceerd als richtlijn 88/77/EEC, bepaalt de maximale uitstootniveaus van koolstofmonoxide (CO), koolwaterstof (HC), stikstofoxide (NOx) en partikels (PM) (zie onderstaande tabel).

mission of CO, HC, NOx and PM

Hoe dieseltruckmotoren voldoen aan de Euro VI-voorschriften

Om te voldoen aan het Euro VI-voorschrift, integreren dieseltruckbouwers nabehandelingstoestellen (ATD’s) in hun motoren. Dankzij deze toestellen, die de klassieke dempers vervangen, kunnen trucks efficiënter rijden en wordt de uitstoot van verontreinigende gassen beperkt. Een nabehandelingstoestel kan uit verschillende systemen bestaan:

  • Dieseloxidatiekatalysator (DOC): Vormt toxische gassen en verontreinigende stoffen om naar minder toxische verontreinigende stoffen door een redoxreactie te katalyseren. In combinatie met een gesloten carterventilatiesysteem (zie verder) reduceren DOC’s de hoeveelheid partikels met zo’n 40 %.
  • Selectief katalytisch reductiesysteem (SCR): Een nabehandelingsproces dat tot 90 % stikstofoxide omvormt naar diatomische stikstof en water, via een katalysator. Aan de uitlaatstroom wordt ureum toegevoegd, die geabsorbeerd wordt op een katalysator en ongevaarlijke stoffen produceert.
  • Uitlaatgasrecirculatie (EGR): Vermindert de uitstoot van stikstofoxide door een gedeelte van de uitlaatgassen van de motor terug naar de motorcilinders te laten circuleren. Dit resulteert in lagere verbrandingskamertemperaturen, wat de hoeveelheid NOx-uitstoot vermindert.
  • Dieselpartikelfilter (DPF): Verwijdert tot 90 % dieselpartikels en roet uit de uitlaatgassen.
  • Gesloten carterventilatiesystemen (CCV): Laat gassen ontsnappen uit het carter, waardoor de uitstoot vermindert. Efficiënte CCV-systemen kunnen carteruitstoot volledig elimineren.

Hoe werkt een nabehandelingstoestel?

Een ATD gebruikt regeneratie om verzamelde partikels te verbranden. Voor een succesvolle regeneratie moet de uitlaat langdurig op hoge temperaturen gehouden worden. Als de temperaturen niet hoog genoeg zijn, kunnen partikels de dieselpartikelfilter doen blokkeren. Dit fenomeen noemen we ook dieselpartikelfilterverstopping.

Dieselmotoren produceren stikstofoxide, een toxische luchtvervuilende stof die een ernstig gezondheidsrisico voor truckchauffeurs vormt. Een selectief katalytisch reductiesysteem wordt toegevoegd aan een nabehandelingstoestel om het stikstofoxideniveau te verlagen. Een SCR behandelt de dieselmotoruitlaat met ammoniak, wat een chemische reactie veroorzaakt die stikstofoxide omvormt naar ongevaarlijke stoffen, zoals stikstof en waterdamp. De ammoniak wordt gegenereerd door de truck via ureum (AdBlue bestaat uit 32,5 % ureum en 67,5 % gedeïoniseerd water).

AfterTreatmentDevice

De truckdieselmotoroliën van Q8Oils helpen te voldoen aan de emissievoorschriften.

De truckdieselmotoroliën van Q8Oils hebben uitstekende vloei-eigenschappen, die voor een goede smering van kritische motoronderdelen zorgen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Maar ze beschermen niet alleen uw motor, ze werden specifiek ontworpen om te voldoen aan de nieuwste emissienormen en nog veel meer.

David De Mesmaeker

Van onze expert David De Mesmaeker

David werkt sinds 2008 voor Q8Oils en is expert in Heavy Duty Diesel Oliën, Personenauto's, Automotive transmissies, Landbouw en Off-road, en Antivries producten.

Vraag Stel een onderwerp voor