Het belang van emulsies bij het trekken van aluminiumdraad – Deel 4

Stuart Duff 10 oktober 2017 Metaalbewerking, Draadtrekken

Emulsiebeheer

De emulsie voor het trekken van aluminiumdraden moet net zoals bij koperdraden doeltreffend worden gefilterd. Dit garandeert een propere werking doordat de abrasieve en reactieve fracties uit het systeem worden verwijderd. Bij aluminiumemulsies is het best om twee systemen te gebruiken, een centrifuge en ook een papierfiltratie. Een derde systeem, een vacuümfiltratie, kan ook worden overwogen om de lichtgewicht partikels te verwijderen.

Bijgevoegd vindt u figuur 7 en figuur 8. Deze figuren tonen de krachtigere filtratiesystemen voor de emulsies voor het trekken van aluminiumdraden. Deze schema’s werden geleverd door Filtertech, New York State, USA.

 

Emulsiecontrole

De volgende testparameters van de emulsie voor het trekken van aluminiumdraden moeten frequent worden gecontroleerd en gemonitord.

  • Uitzicht
  • Geur
  • Concentratie
  • pH
  • Conductiviteit
  • Bacteriële analyse
  • Wrijvingscoëfficiënt
  • Properheid
Trend analysis

De testen en procedures zijn dezelfde als die die worden gebruikt voor emulsies voor het trekken van koperdraden. De evaluatie van de properheid van de emulsie is belangrijk om de aanwezigheid van partikels en de doeltreffendheid van het filtratiesysteem te bepalen.

De resultaten van de analyses moeten in een grafiek worden gegoten om trends te kunnen analyseren, zie figuur 9 hierboven.

Daling van de kosten

De totale kosten voor een treksysteem van aluminiumdraden kunnen worden verlaagd wanneer een trekemulsie wordt gebruikt. Ook al is de watermengbare olie duurder, het systeem heeft er minder nodig.

Systeem van 20.000 liter
Volle olie Kosten Emulsie Kosten
20 KL @ index 2,00 40.000,00 12 %, 20 KL, 2,4 KL @ index 3,00 7.200,00
Top-up, 10 %, 2 KL 4.000,00 Max. top-up 2,4 KL 7.200,00
Afvoer, index 120 per ton 2.400,00 Afvoer, index 40/MT 800,00
TOTAL 46.400,00 TOTAL 15.200,00

Bovenstaande grafiek toont de aanzienlijke kostenverschillen van smeermiddelsystemen, waarbij een olie voor het trekken van aluminiumdraden wordt vergeleken met een trekemulsie. Op het gebied van indexkosten zijn de top-up’s en de verwijdering van trekolie drie keer duurder.

Wat de levensduur betreft, kan het oliesysteem, indien het goed wordt onderhouden, een langere levensduur hebben, waardoor de kosten kunnen worden gespreid. Maar ook de uithaalverliezen stijgen, aangezien olie veroudert en er extra moet worden aangevuld. Ook de verwijderingskosten zijn hoger op het einde van de levensduur omwille van de additieven in de olie en de fractievervuiling.

Verwijderingstechnieken en de emulsiekosten dalen ook dankzij de geavanceerde filtratietechnieken en vacuümdistillatie wat de kosten nog eens tot 85 % kan verlagen.

Samenvatting

In dit document werden de toepassing voor het trekken van aluminiumdraden en de opties voor de gebruikers besproken, namelijk een emulsie of een volle olie voor het trekken van aluminiumwalsdraden en in sommige gevallen hetzelfde product voor alle toepassingen van koper en aluminium.

De totaalkosten van het proces met een emulsie is lager dan die van volle olie en er zijn bovendien belangrijke prestatievoordelen aan gekoppeld.

De industrie heeft talrijke technieken en veel ervaring verloren door personeelsveranderingen. Daarom is de nood aan een leverancier die zijn klanten ondersteunt en de kostenbesparende mogelijkheden bespreekt, groter dan ooit. Het smeermiddel voor het draadtrekken is misschien de kleinste kostenpost in het proces maar het blijft een van de meest invloedrijke.

Einde!

Van onze expert Stuart Duff

Stuart werkt al bij Q8Oils sinds 1985 en is dan ook zeer ervaren in alle aspecten van Metaalbewerkingsvloeistoffen.

Vraag Stel een onderwerp voor