Expert aan het woord: André Volkers over samen ontwikkelen

Andre Volkers 29 maart 2018 Metaalbewerking, Koudwalsoliën, Oplossingen op maat, Sterke klantenrelaties

Wij spraken onlangs met André Volkers, Technical Sales Manager voor koudwalsoliën in de metaalbewerkingslijn van Q8Oils. Na een carrière van 11 jaar als R&D-specialist bij een grote industriële wereldspeler, startte hij in 2010 als Research Scientist in de Specialties groep van Kuwait Petroleum Research & Technology. In 2012 maakt hij de overstap naar Q8Oils als productmanager Specialties, met producten als basisoliën, extracten, bitumen en drijfgassen onder zijn verantwoordelijkheid. Sinds ruim 2 jaar is hij de technische salesmanager voor koudwalsoliën bij de afdeling metaalbewerkingsoliën.

Was de overgang van basisoliën naar koudwalsoliën een natuurlijke evolutie?

De overstap van algemene basisoliën naar nog technischere producten die verrijkt worden met bepaalde additieven, was voor mij een mooie uitdaging binnen de oliesector.
Mijn achtergrond in de chemie wakkerde deze interesse aan. Ik vind het dan ook schitterend dat ik me nu opnieuw erg kan verdiepen in de chemische samenstelling van producten. Zo kan ik er mede voor zorgen dat deze specifieke producten een grote toegevoegde waarde leveren aan onze veeleisende klanten.

 

Welke evolutie heb jij sinds jouw start vastgesteld op de oliemarkt?

Op het vlak van basisoliën zijn we bij Q8Oils ondermeer aan het evolueren van Groep I naar Groep II en III basisoliën. Dit is een verandering van pure minerale naar meer synthetische olie.

Deze nieuwere basisolie heeft een andere samenstelling en ook andere eigenschappen. Bepaalde chemische componenten zoals aromaten en zwavel zijn wel aanwezig in Groep I-basisolie, maar vind je vrijwel niet meer terug in Groep II en III basisolie. Om aan dezelfde of betere prestatie- en kwaliteitseisen te voldoen, optimaliseren we het chemische additievenpakket. Het is ons doel om onze olieproducten en de additievenpakketten continu te verbeteren op vlak van prestaties, kwaliteit, stabiliteit en duurzaamheid.

 

En wat kan je vertellen over de evolutie in de markt van de metaalbewerkingsoliën?

De laatste jaren zijn de verwachtingen van klanten op het vlak van de metaalbewerkingsoliën sterk veranderd. De omgevingsfactoren en de eisen met betrekking tot de oppervlakteafwerking en -kwaliteit worden steeds strenger. Daarnaast wil men steeds meer productieresultaten binnen dezelfde termijn waardoor de bewerkingsprocessen alsmaar versnellen. Dit heeft een groot effect op de prestatieverwachtingen van smeermiddelen tijdens productieprocessen.

Het is een hele uitdaging om deze veranderende processen te ondersteunen en tegelijkertijd proactief oplossingen te bieden aan onze klanten.

 

Wat zijn de voornaamste drijfveren in de koudwalsindustrie?

Eén van de voornaamste afwegingen is het milieu. De steeds strenger wordende eisen van overheden heeft hier natuurlijk ook een belangrijke invloed op. Het is onze doelstelling om emissies continu te verlagen. Deze trend zet zich door in de hele olie-industrie, maar de impact op de koudwalsmarkt is nog significanter.

 

Hoe bewust zijn klanten bezig met deze milieueisen?

Er zijn klanten die ons hierover zelf heel wat vragen stellen omdat ze hun emissies willen verlagen.
Andere klanten informeren we zelf over deze markttrends. Zo zorgen we ervoor dat ze steeds op de hoogte blijven van de nieuwste innovaties binnen de industrie.

 

Hoe staan klanten tegenover advies?

Eigenlijk heel positief. Wij streven naar open relaties met onze klanten waarbij we hen zo goed en duidelijk mogelijk willen informeren. Klanten waarderen deze aanpak. Bovendien delen ze graag hun uitdagingen om samen op zoek te gaan naar de beste oplossingen.

We hebben een standaard portfolio van producten, en daarnaast kijken we steeds naar de specifieke noden van de klant en zijn omgeving. Dit resulteert vaak in op maat gemaakte producten voor specifieke toepassingen in het koudwalsen.

 

Wat zijn de voornaamste uitdagingen in het koudwalsen?

Enerzijds is het de bedoeling om de strip goed te koelen. Dit vereist een lagere olieviscositeit. Anderzijds moet de olie goede smeringscapaciteiten bezitten met het oog op de smering en afwerking van het metaaloppervlak. Daarnaast wordt ook vaak de smering van de lagers gedaan met dezelfde koudwalsolie.

Omdat er zoveel verschillende (micro) smeerregimes bij het walsen optreden, werken we met verschillende additieftechnologieën. Zo kunnen we steeds de optimale smering van de installaties en het te bewerken materiaal voorzien.

 

Waaruit bestaat jouw typische werkweek?

Zoals ik al zei is onze relatie met klanten erg belangrijk. Ik kom dan ook heel vaak over de vloer bij onze industriële klanten. Daarnaast stuur ik R&D-productontwikkelingen aan en volg ik nauwgezet de continue terugkerende analyses van de oliekwaliteit op.

 

Hoe belangrijk is de analyse van de oliekwaliteit in de koudwalsindustrie?

Heel belangrijk, allereest om ervoor te zorgen dat de olie binnen de vooropgestelde prestatie-eisen blijft. Daarnaast kan een slechte oliekwaliteit wijzen op een probleem met filtratie of hydraulieklekkage. Dit lijken kleine problemen, maar ze kunnen grote gevolgen hebben.

Als je voor de machine staat, is het vaak niet zichtbaar dat de viscositeit van de olie is gewijzigd. Toch kunnen de olieprestaties en de kwaliteit op dat moment al aanzienlijk verminderd zijn.

Ook een filtratieprobleem vormt een reëel gevaar voor koudwalsinstallaties. Door het specifieke verwerkingsproces van koudwalsen komen er metaaldeeltjes in de olie. De koudwalsolie wordt continue hergebruikt en filtratie is nodig om zoveel mogelijk metaaldeeltjes te verwijderen. Het kan gebeuren dat er te veel metaaldeeltjes in de olie blijven zitten. Dit kan schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de oppervlaktekwaliteit.

Met regelmatige analyses van de olie komen dit soort problemen snel aan het licht en kan er tijdig ingegrepen worden om schade te voorkomen.

 

Wordt deze analyse-service standaard toegepast in de industrie?

Ik ben van mening dat olieanalyse een noodzakelijke dienstverlening moet zijn om een klant goed te helpen met zijn productieprocessen. Toch stel ik vast dat het zeker geen standaarddienst is binnen onze industrie. Wij voeren deze dienst voor koudwalsoliën wel standaard uit en geven daarbij ook opmerkingen en aanbevelingen.

Met onze QRAS analyse proberen wij verder te gaan dan enkel het delen van analyseresultaten. We willen echt meedenken met de klant en geven hem advies op basis van onze jarenlange ervaring en expertise. Omdat we dit soort analyses van zowel de oliekwaliteit als de productieprocessen al jarenlang uitvoeren, hebben we een uitgebreide kennis opgebouwd die we graag delen met onze klanten. Dat is één van de grote toegevoegde waarden van Q8Oils. We leveren niet enkel een product, we denken actief mee als partner.

 

Bedankt, André!

Van onze expert Andre Volkers

André werkt sinds 2010 voor Q8Oils, is expert in Koudwalsen en heeft een achtergrond in chemie.

Vraag Stel een onderwerp voor