Universeel inzetbare Q8 Bach XNRG snijoliën

Marc Polfliet 2 december 2017 Metaalbewerking, Wateroplosbare snijvloeistoffen
Q8 Bach XNRG

Maximale prestaties en minimale milieu-impact

De EU wil het gebruik van minerale oliën terugdringen. Het Europees Normalisatiecomité (CEN) publiceerde een norm waarin de term ‘bio-smeermiddel’ wordt gespecificeerd en waarin minimumeisen zijn opgenomen voor alle soorten bio-smeermiddelen en op biologisch materiaal gebaseerde smeermiddelen. De Q8 Bach XNRG bio-smeermiddelen voldoen niet alleen ruimschoots aan de EN 16807-vereisten, maar ze presteren ook uitstekend en zijn milieuvriendelijk.

De Europese norm EN 16807 ‘Criteria en eisen voor bio-smeermiddelen en op biologisch materiaal gebaseerde smeermiddelen’ definieert wanneer een smeermiddel als een bio-smeermiddel kan worden beschouwd. De norm beschrijft ook kort de noodzakelijke relevante testmethoden en formuleert aanbevelingen voor gerelateerde normen op het vlak van biologische afbreekbaarheid en productfunctionaliteit.

Q8 Bach XNRG: hoge prestaties, lage milieu-impact

De Q8 Bach XNRG producten zijn krachtig presterende universeel inzetbare snijoliën. Het Research & Development laboratorium van Q8Oils heeft de vaak gebruikte minerale oliën vervangen door synthetische esters. Ze ontwikkelden metaalbewerkingsvloeistoffen die niet alleen voordelen bieden voor de gezondheid van de machinebedieners en het milieu, maar ook de nodige prestaties bieden in verschillende toepassingen.

De synthetische esters die in de Q8 Bach XNRG smeermiddelen worden gebruikt, bieden talrijke voordelen:

  • biologisch afbreekbaar en gebaseerd op recycleerbare materialen
  • niet-toxisch en milieuvriendelijk
  • betere smerende eigenschappen
  • superieure filmsterkte
  • uitstekende verhouding temperatuur-viscositeit (VI)
  • hoog vlampunt
  • weinig verdamping en beperkte vorming van olienevel*

*: olienevel is een vaak voorkomend verschijnsel bij het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen. Die nevel kan door de arbeiders worden ingeademd en vormt zo een potentieel gezondheidsrisico.

Q8 Bach XNRG

Q8 Bach XNRG: nog meer bio dan vereist

Het Q8 Bach XNRG-gamma bestaat uit hernieuwbare hulpbronnen. Meer dan 65 % van het koolstofgehalte is afkomstig van hernieuwbare hulpbronnen, waardoor het product nog beter scoort dan de vereisten opgelegd door EN 16807.

De biologische afbreekbaarheid van deze universeel inzetbare snijoliën wordt getest met de OECD 301B aerobe biologische afbreekbaarheidstest. “In het laboratorium simuleren we de afbraak van koolwaterstoffen door bacteriën toe te voegen”, verklaart Fabio Farinazzo, R&D-wetenschapper bij Q8Oils. “Onder invloed van de aanwezige zuurstof breken deze bacteriën de koolwaterstoffen in water en kooldioxide af. In de laatste fase van het biologische afbraakproces blijven op het einde van de test geen koolwaterstoffen meer over.” Volgens de OECD 301B-test vertonen de Q8 Bach XNRG smeermiddelen een biologische afbreekbaarheid van meer dan 60 %.

Marc Polfliet

Van onze expert Marc Polfliet

Marc werkt voor Q8Oils sinds 1991 en kent alles van Koudwalsoliën, Vormingsoliën en Volle Verspaningsoliën. Hij is ook vertrouwd met Antiroest producten, Draadtrekkerij, Watermengbare Verspaningsvloeistoffen en Hardingsoliën.

Vraag Stel een onderwerp voor