Q8Oils Italië ontwikkelt duurzame nieuwe koelsmeermiddelformulatie die berschermt tegen schimmels en bacteriën

Fabio Farinazzo 5 januari 2022 Metaalbewerking

Onze geavanceerde snijvloeistoffen in de Q8 Brunel XF 700 reeks maakt gebruik van een nieuwe techniek die vervuiling door schimmels en bacteriën tegengaat. Deze nieuwe vloeistoffen, een eigen ontwikkeling en door derden getest, verminderen de impact op het milieu en op de operators in vergelijking met bestaande technologieën.

De chemici bij Q8Oils Italië hebben een innovatief gamma van smeermiddelen geformuleerd dat bestand is tegen bacteriën en schimmels zonder gebruik van bewaarmiddelen. Deze nieuwe formulering zorgt voor een veiligere werkplek, is efficiënter en beter voor het milieu.

Smeermiddelen die vervuild raken door schimmels en bacteriën vormen een ernstig probleem omdat ze hun efficiëntie verliezen. Schimmels en bacteriën leven van stoffen zoals stikstof, fosfor en koolstof en kunnen zich verspreiden, wat tot een lagere pH, schuimvorming, onaangename geurtjes en zelfs corrosie kan leiden.

Daarom is het belangrijk om de groei en verspreiding van schimmels en bacteriën te bestrijden.

Smeermiddelenfabrikanten maken steevast gebruik van boor en biociden om vervuiling tegen te gaan, maar die hebben tal van nadelen. In waterige oplossingen kan er boorzuur vrijkomen uit boorderivaten, een stof die schadelijk is voor de mens. Het is geclassificeerd als giftig voor de voortplanting en kan de vruchtbaarheid en het ongeboren kind aantasten. Biociden zijn chemische stoffen die worden gebruikt om micro-organismen te doden, maar ze zijn ook schadelijk voor de mens. Fabrikanten gebruiken geen formaldehydedonors meer omdat ze formaldehyde vrijgeven, een stof die kankerverwekkend is bij inademing. Andere biocidegroepen (isothiazolinonen– BIT, MIT, BBIT) zijn sterke allergenen en bij andere stoffen, zoals fenoxyethanol (PHE), komt er fenol vrij in de emulsie, en dit is een gevaarlijk mutageen.

De uitzonderlijke biostabiliteit van het nieuwe gamma van smeermiddelen van Q8Oils werd bevestigd door de Challenge Test, uitgevoerd in een extern laboratorium. De test meet de weerstand tegen bacteriën en schimmels door maandenlang agressieve stammen van schimmels en bacteriën in de emulsies te spuiten. Elke week worden de smeermiddelen geïnjecteerd en gecontroleerd op de verspreiding van micro-organismen. Als de bacteriën en schimmels zich voorbij een bepaald punt hebben verspreid (vastgelegd op 10^6 cfu) gedurende twee opeenvolgende weken, stopt de test en is het resultaat negatief.

De resultaten zijn eenvoudig te interpreteren: als het punt niet is bereikt, werkt het smeermiddel naar behoren. De kracht wordt berekend aan de hand van hoeveel weken het duurt.

Het Q8 Brunel XF 700 gamma behaalde een uitstekend resultaat en liet de concurrentie ver achter zich.

Van onze expert Fabio Farinazzo

Fabio werkt voor Q8Oils sinds 2007, kent alles van de formulaties van Metaalbewerkingsproducten, en heeft een achtergrond in organische- en biochemie.

Vraag Stel een onderwerp voor