Productiekosten verlagen door goed vloeistoffenbeheer – deel 2 van 2

Matthew Bloomer 25 juli 2018 Metaalbewerking, Oplossingen op maat, Sterke klantenrelaties

5. Laat de metaalbewerkingsvloeistoffen regelmatig onderhouden

Concentratie en pH

 

Een slecht beheer van metaalbewerkingsvloeistoffen-concentratie en pH is meestal de belangrijkste oorzaak van problemen. Meer dan 70 % van de problemen met metaalbewerkingsvloeistoffen in een bedrijf zijn hieraan te wijten. Het is dus belangrijk dat u de vloeistoffen regelmatig laat onderhouden door getraind personeel. Sommige leveranciers bieden deze service aan, volledig of gedeeltelijk.

Voor kleine en middelgrote werkplaatsen is het aangeraden om één persoon verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van de metaalbewerkingsvloeistoffen. In grotere werkplaatsen zou er één verantwoordelijke moeten zijn per shift.

Deze verantwoordelijke moet voldoende getraind zijn om de concentratie en pH te wijzigen, maar mag geen bacteriedodende middelen, emulgators of andere materialen toevoegen.

Voeg NOOIT alleen water toe aan de metaalbewerkingsvloeistof om de concentratie aan te passen. Meng eerst een kleine hoeveelheid verse vloeistof met water.

Dit doet u best met een automatische proportionele mixer, die de concentratie regelt, beter mengt en fouten uitsluit. U kunt er zo’n 10 procent metaalbewerkingsvloeistof mee besparen.

De concentratie kunt u bepalen met een refractometer.

De pH van de metaalbewerkingsvloeistof zou tussen 8,5 en 9,8 moeten liggen. Bacteriën groeien sneller wanneer de pH lager is dan 8,3 en koolstofstaal kan roesten bij een pH van minder dan 7,5. Vermijd een hoge pH, want de huid kan reageren op de alkaliteit van de metaalbewerkingsvloeistof.

Controleer dagelijks de vloeistofconcentratie en pH, in sommige gevallen zelfs meerdere keren per dag.

 

Voorkom of verwijder vervuiling

 

Organische componenten dienen als voedingsstof (voedsel) voor bacteriën en schimmels, waardoor ze exponentieel groeien. Hierdoor ontstaan metabolieten, zoals organische zuren en aldehyden. Deze geven een kwalijke geur af, verlagen de pH en kunnen schadelijk zijn voor de operator.

Verontreinigde oliën vormen een belangrijke bron van vervuiling, maar ook stof, gruis, menselijk contact en water. De additieven in de metaalbewerkingsvloeistof kunnen ook een voedingsbron zijn voor bacteriën, zoals fosfor en zwaveladditieven. Daarom is het belangrijk om uw leverancier te raadplegen en ervoor te zorgen dat de snijvloeistoffen de beste balans bieden voor uw activiteiten.

Spaanders van het snijden of slijpen dragen ook bij tot een sterkere microbiële groei, aangezien ze een oppervlak verschaffen. Alle machines moeten dus uitgerust zijn met filters en transportbanden om ze uit de metaalbewerkingsvloeistof te verwijderen. Het is aangeraden om ze wekelijks of tweewekelijks te verwijderen. Hoe vaker en hoe grondiger, hoe beter de metaalbewerkingsvloeistof presteert op korte en lange termijn. De machinetanks moeten jaarlijks gereinigd worden. Het opslaan van de metaalbewerkingsvloeistoffen is ook belangrijk. Sla ze altijd binnen op (tussen 10 °C en 40 °C). Als u ze enkel buiten kunt opslaan, bedek dan de vaten of leg ze plat. Zelfs indien u alle mogelijke maatregelen neemt, zijn er nog altijd verontreinigde oliën en metaalspaanders aanwezig in de metaalbewerkingsvloeistof. Het is dus belangrijk dat u deze verwijdert met filters, afscheiders, afschuimers of snelle centrifuges.

Gebruik niet te veel bacteriedodende middelen, zo bespaart u op het afvoeren van de vloeistof.

Bacteriedodende middelen doden niet alleen de bacteriën, maar zijn ook schadelijk. Gebruik ze dus enkel als het nodig is om de bacteriegroei onder controle te houden. Door overmatig gebruik van biociden worden gebruikte metaalbewerkingsvloeistoffen als gevaarlijk afval beschouwd, waardoor het aantal afvoeropties beperkt is en de kosten stijgen.

6. Bijhouden van een logboek

Bedrijven kennen vaak de echte kostprijs van metaalbewerkingsvloeistoffen niet en houden alleen rekening met de prijs per liter. Metaalbewerkingsvloeistoffen hebben ook een impact op tal van andere kosten van het productieproces. Daarom is het aangeraden om een logboek bij te houden van het proces, zodat u weet of de vloeistof wel geschikt is. Hier zijn enkele factoren die u moet opvolgen:

  • Metaalbewerkingsvloeistof – Elke machine krijgt een korte beschrijving van de opvangcapaciteit, de gebruikte metaalbewerkingsvloeistof-soort, mengverhoudingen en initiële parameterwaarden, waterkwaliteitgegevens, bewaakte data zoals concentratie en pH-waarden, bewaakte microbiologische data en vaststellingen tijdens inspecties, aanpassingen tijdens onderhoud, afvoerfrequenties, inclusief datum van reiniging en de reden, hoeveelheid toegevoegde vloeistof (zowel bij reiniging als periodiek bijvullen), documentatie van problemen en algemene commentaar.
  • Levensduur van gereedschap – een metaalbewerkingsvloeistof bepaalt mee de slijpfrequentie en de vervanging van gereedschap.  Een goede vloeistof kan de levensduur van gereedschap verdubbelen of verdrievoudigen.
  • Oppervlaktekwaliteit – wordt ook beïnvloed door de vloeistof en is samen met de levensduur van het gereedschap een belangrijke factor.  Een afwerkingslaag van slechte kwaliteit kan veroorzaakt worden door onvoldoende smering of koeling door de metaalbewerkingsvloeistof. Een goede vloeistof betekent kwaliteit en geen vlekken.
  • Productietempo – een slecht gekozen metaalbewerkingsvloeistof of een in slechte staat vertraagt het productietempo of maakt het onvoorspelbaar. Met een goede, schone metaalbewerkingsvloeistof wordt het productietempo stabieler en beter voorspelbaar.
  • Productie onderbrekingen – deze worden ook beïnvloed door de metaalbewerkingsvloeistoffen en door bovenstaande factoren. De duur van de productie onderbreking hangt samen met de afstellingsfrequentie van de machines, het slijpen, de vervanging van gereedschap, aflaten van de vloeistof, reiniging van de machine, enz.
  • De kostprijs van ziekteverzuim – in sommige gevallen heeft de kwaliteit van een metaalbewerkingsvloeistof een invloed op het aantal dagen ziekteverzuim in een bedrijf.  Blootstelling aan hoge concentraties microbiologische organismen kan de gezondheid schaden.
  • Filterkosten – De kwaliteit van de metaalbewerkingsvloeistof kan de efficiëntie van de filtering beïnvloeden. Ze heeft ook een rechtstreekse invloed op de hoeveelheid filterpapier die gebruikt wordt en de frequentie waarmee het filterpatroon moet vervangen worden.  Onvoldoende filtering kan een zwaar klopeffect hebben bij rechtstreeks contact met machineonderdelen, wat de afwerkingslaag en de kwaliteit niet ten goede komt.
  • Afvoer – de hoeveelheid afgevoerde vloeistof is recht evenredig met de kwaliteit en het onderhoud van de metaalbewerkingsvloeistof. Hoe korter de levensduur van de vloeistof, hoe vaker ze afgevoerd moet worden. Dit verhoogt uiteraard de algemene kosten.

Conclusie

Een degelijk beheerprogramma, van selectie tot onderhoud en afvoer, resulteert in een kostenbesparing voor elk bedrijf dat het invoert.  Door enkele eenvoudige wijzigingen of implementaties bespaart u niet alleen op de kostprijs van de vloeistof zelf maar ook op gereedschaps-, machineonderhouds-, afval- en personeelskosten. Bedrijven profiteren niet alleen van de kostenbesparing maar ook van een efficiënter en stabieler productietempo, een eindproduct van betere kwaliteit en een veiligere en aangenamere werkomgeving.

Matthew Bloomer

Van onze expert Matthew Bloomer

Matthew werkt voor Q8Oils sinds 2008 en is expert in Metaalbewerkingsvloeistoffen, meer bepaald in biocides en microbiologie, wat verklaard kan worden door zijn achtergrond in chemie.

Vraag Stel een onderwerp voor