De compatibiliteit van smeermiddelen testen

Joris van der List 8 augustus 2018 Energie
lubricant compatibility

Wanneer u een nieuw smeermiddel aan uw installatie toevoegt, is het belangrijk vooraf na te gaan of het compatibel is met het product dat u momenteel gebruikt. De compatibiliteit van smeermiddelen testen gaat verder dan hun voorkomen onderzoeken. Nog belangrijker is de smeerprestaties testen en in stand houden.

Voordat eindgebruikers van smeermiddelen en OEM’s een nieuw product gebruiken, twijfelen ze vaak aan de compatibiliteit van hun huidige product met het voorgestelde product. Vooral in gevallen waarbij men de oude olie niet vervangt maar mengt met een nieuw smeermiddel, wordt die compatibiliteit van cruciaal belang voor de klant.

Wat is (in)compatibiliteit van smeermiddelen?

Smeermiddelen zijn incompatibel wanneer verschillen tussen basisoliën en additieven tot ongewenste chemische reacties kunnen leiden. Als dergelijke smeermiddelen worden gemengd, kan dit leiden tot:

  • vorming van deeltjes of slib
  • scheiding in verschillende lagen
  • kleurveranderingen
  • verlies van oplosbaarheid van de additieve componenten, met als resultaat een wazig effect of het uitvlokken van additieven in het mengsel

Compatibele smeermiddelen: geen garantie op dezelfde prestaties

Belangrijk: ook al zijn twee producten chemisch compatibel, dan nog kunnen de fysische eigenschappen van het mengsel worden beïnvloed.

Additievenchemie is gebaseerd op een zorgvuldige balans van geselecteerde componenten.  Bij het mengen van smeermiddelen kan dit evenwicht in gevaar komen. Wanneer men bijvoorbeeld twee producten met verschillende anticorrosie- en antislijtage-additieven mengt, strijden de additieven om hetzelfde oppervlak en hinderen ze elkaar. Hoewel het mengsel dan mogelijk beter presteert op het vlak van slijtage, kan de corrosiebescherming net afnemen (en omgekeerd).

Dit houdt in dat zelfs wanneer men overschakelt naar een beter smeermiddel de fysische eigenschappen van het mengsel erop kunnen achteruitgaan. Uit laboratoriumtests en de praktijk is gebleken dat een aanzienlijk deel van het mengsel (ongeveer 80%) uit de vloeistof met betere prestaties moet bestaan om er echt voordeel uit te halen.

De compatibiliteit van smeermiddelen testen

De meest gangbare compatibiliteitstest is de uiterlijke kenmerken van de smeermiddelen testen.

Tijdens zulke tests wordt het mengsel onderworpen aan een reeks verwarmings- en koelcycli voordat het visueel wordt geïnspecteerd. Ziet het mengsel er na deze temperatuurcycli nog steeds helder en transparant uit? Dan beschouwen we beide producten als compatibel.

Hoewel KPR&T (Kuwait Petroleum Research & Technology) een vergelijkbare procedure toepast, breiden we de compatibiliteitstest uit met kritieke perfomantietests. Van sommige tests is namelijk bekend dat ze gevoelig zijn voor contaminatie.

Met onze performantietests analyseren we verschillende smeereigenschappen, zoals:

  • Filterbaarheid
  • Waterafscheiding
  • Luchtvrijgave
  • Weerstand tegen slijtage
  • Oxidatiestabiliteit

We evalueren mengsels met verschillende verhoudingen (20/80, 50/50 en 80/20) en vergelijken ze met de testresultaten van verse oliemonsters. De producten worden als compatibel beschouwd als de resultaten van deze sleutelprestatietests in hetzelfde bereik liggen als de resultaten van verse oliën.

Antwoorden op uw vragen over compatibiliteit

Steeds meer eindgebruikers en OEM’s hebben vragen over de compatibiliteit tussen verschillende smeermiddelen. Want ook al zijn twee smeermiddelen compatibel, dan nog kunnen de prestaties van het mengsel worden beïnvloed.

Om uw vragen over compatibiliteit te beantwoorden, heeft KPR&T een tweeledige compatibiliteitstest ontwikkeld. Met die test onderzoeken we zowel uiterlijke kenmerken als de performantie van verse oliën en mengsels. De test zal de kwaliteit en prestaties van smeermiddelen helpen te handhaven en ervoor zorgen dat uw installaties efficiënt en probleemloos blijven werken.

Joris van der List

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor