Hoe kunnen contaminanten in smeersystemen terechtkomen?

Joris van der List 17 maart 2020 Energie

Het vermijden van oliecontaminatie is cruciaal voor de prestaties en een lange levensduur van uw machine. Voorkomen dat contaminanten het vloeistofsysteem binnendringen, is een vast onderdeel van elke strategie voor contaminatiecontrole. In dit artikel worden de drie meest voorkomende manieren uitgelegd waarop contaminanten uw vloeistofsysteem kunnen binnendringen.

Oliecontaminatie is een van de belangrijkste oorzaken van uitval van apparatuur en machinestilstand. Zodra contaminanten in het smeermiddel aanwezig zijn, veroorzaken ze beduidend snellere slijtage, omdat abrasieve slijtage een kettingreactie kan veroorzaken in gesmeerde machines. Een minimale hoeveelheid contaminatie volstaat om lagers en andere gevoelige componenten aan te tasten. Zelfs deeltjes kleiner dan 5 micron kunnen de smeerfilm verstoren en veel slijtage veroorzaken.

Daarom is het vermijden van oliecontaminatie cruciaal voor de lange levensduur van uw apparatuur.

De meest effectieve strategie voor contaminatiecontrole

Er zijn twee manieren om contaminanten te controleren: preventie en verwijdering.

Aangezien geen van beide methoden op zichzelf voldoende resultaat geeft, moeten beide worden overwogen.

Contaminatie van uw systeem voorkomen is echter veel eenvoudiger en goedkoper dan het verwijderen van contaminanten, waarvoor de machine moet worden stilgelegd.

Drie manieren waarop contaminanten uw vloeistofsystemen kunnen binnendringen

Om contaminatie te voorkomen, moet u de mogelijke contaminatiebronnen kennen en begrijpen waar en hoe ze het systeem binnendringen.

Veel mensen denken ten onrechte dat contaminanten alleen afkomstig zijn van externe bronnen zoals ontluchters, afdichtingen, luiken, poorten of andere inlaten. Maar niet alle contaminanten worden veroorzaakt door externe bronnen.

Er zijn drie soorten contaminatie:

 • Contaminanten uit externe bronnen
 • Contaminanten uit interne bronnen
 • Contaminanten ontstaan door menselijke interactie

Contaminanten uit externe bronnen

Kleine deeltjes kunnen op verschillende manieren een systeem binnendringen van buitenaf. Het binnendringen van contaminanten wordt niet alleen veroorzaakt door een slecht afdichtingsontwerp en versleten afdichtingsmaterialen, ook operationele en omgevingsomstandigheden kunnen leiden tot contaminatie.

Dit zijn de meest voorkomende zwakke punten waarlangs externe contaminanten een systeem kunnen binnendringen:

 • Beschadigde asafdichtingspunten
 • Afdichtingen in hydraulische systemen lekken uitwendig en inwendig omdat contaminanten de afdichtingsmaterialen beschadigen bij langdurig gebruik.
 • Ontluchters zijn potentiële toegangspunten voor stof, aarde, vocht of andere contaminanten.
 • Zelfs als een systeem is uitgerust met een ontluchter, kunnen openingen in luiken of poorten toegangspunten zijn voor lucht en deeltjes.

Contaminanten uit interne bronnen

Sommige elementen van het smeermiddel zelf kunnen in contaminanten veranderen. Als gevolg van langdurig gebruik, oxidatie of thermische degradatie, kunnen deze deeltjes leiden tot onoplosbare oxidatie, drab, enz.

Dit zijn de meest voorkomende bronnen van interne contaminatie:

 • Het binnendringen van water kan roest veroorzaken, waardoor corrosie en ijzeroxiden ontstaan.
 • Door de thermische afbraak van koolwaterstoffen kan roet ontstaan.
 • Verouderde afdichtingen, slangen, filters of andere materialen kunnen vezels in het systeem genereren, die een bron van contaminatie zijn.
 • Wanneer de smeringskarakteristieken van de vloeistof afnemen, kan frictie tussen systeemcomponenten leiden tot slijtage met vorming van deeltjes en contaminanten.

Contaminanten ontstaan door menselijke interactie

Elk smeersysteem heeft van tijd tot tijd periodiek onderhoud nodig. Hoewel ze cruciaal zijn voor de lange levensduur van uw machine, kunnen deze menselijke interacties ook leiden tot de vorming van ongewenste contaminanten.

Het nieuwe smeermiddel dat wordt gebruikt bij het verversen van de smeervloeistof is vaak niet zuiver en kan potentiële contaminanten bevatten.

Ook machinereparaties en vervanging van componenten kunnen leiden tot het binnendringen van contaminanten. In sommige gevallen kan het vloeistofreservoir worden blootgesteld aan lasspetters, afdichtingsmiddelen, vuil of andere externe elementen die ernstige vloeistofcontaminatie kunnen veroorzaken.

Olieanalyse: de beste bescherming tegen contaminatie

Om vroegtijdige uitval van apparatuur te vermijden, raden we aan om contaminanten te voorkomen en te verwijderen wanneer dat nodig is.

Maar hoe weet u of uw vloeistof gecontamineerd is? En hoe weet u wanneer het het juiste moment is om een olieverversing uit te voeren?

Het antwoord is eenvoudig: door een uitgebreid oliebemonsterings- en analyseprogramma toe te passen om de conditie van de smeermiddelen en de algehele gezondheid van de machine te bewaken.

Als u er zeker van bent dat de contaminatie door externe deeltjes onder controle is, en het systeem voor olieanalyse en conditiebewaking een grote hoeveelheid contaminanten identificeert, kan dit een waarschuwing zijn voor een toenemende abnormale slijtage.

Q8 Routine Analysis Service

Bij Q8Oils bieden we de Q8 Routine Analysis Service (QRAS) aan onze klanten en partners om hun olie- en componentenconditie te bewaken.

QRAS helpt de levensduur van uw motor of machine te verlengen, de bedrijfskosten te verlagen en het smeerprogramma te optimaliseren. QRAS zorgt voor preventief onderhoud, verlaagt reparatiekosten en vermijdt stilstand van de productie, wat essentieel is in alle industrieën en sectoren. QRAS maakt de analyse mogelijk van problemen en hun potentiële oorzaken.

Geïnteresseerd in een QRAS-analyse?

Neem dan contact met ons op.

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor