Wat veroorzaakt nitratie in gasmotorolie en wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Joris van der List 14 oktober 2019 Energie, Oliën voor gasmotoren
nitration gas engine oils

Nitratie is een ongewenste aantasting van de kwaliteit van de motorolie in een omgeving met een laag zuurstofgehalte. Dit verschijnsel veroorzaakt afzetting en kan uiteindelijk leiden tot lagere motorprestaties en zelfs schade aan motoronderdelen. In dit artikel vertellen we hoe je nitratie in je gasmotor kunt opsporen, voorkomen en oplossen.

Nitratie is een vorm van kwaliteitsverlies van de olie in stationaire gasmotoren, dat wordt veroorzaakt door een reactie van de olie met de NOx-gassen die tijdens het verbrandingsproces ontstaan.

Hoe nitratie in gasmotoren plaatsvindt

De hoge temperaturen die tijdens de werking van een gasmotor ontstaan, kunnen ertoe leiden dat zuurstof (O2) en stikstof (N2) in de atmosfeer met elkaar reageren en stikstofoxiden (NOx) vormen. Nitratie vindt plaats wanneer de olie verzadigd raakt met oplosbare en/of niet-oplosbare stikstofoxideverbindingen.

Wanneer de basisolie met stikstof reageert, worden twee soorten stikstofverbindingen gevormd:

  • Organische nitraten: Terwijl de motor draait, smeert de olie de cilinderwand. Daarna wordt de olie door de olieschraapring verwijderd. Deze componenten komen in het carter terecht, waar ze sludge en vernis vormen. Zodra het verzadigingspunt wordt bereikt, slaan ze neer en vormen ze organische nitraten.
  • Nitroverbindingen: Deze componenten worden gevormd ten gevolge van lekkage langs de zuigers, uitlaatgassen die in de olie lekken, lekkende dichtingen van de turbo, olietekort enz.

Hoe kun je de bron van nitratie in gasmotoroliën opsporen en het probleem oplossen?

Het is belangrijk om nitratie zo vroeg mogelijk op te sporen en het probleem op te lossen om prestatieverlies of schade aan de motor te voorkomen.

Een visuele inspectie van de tuimelaar en de kleppenzone en de zuigermantel van een motor is een gemakkelijke manier om nitratie op te sporen. Als je daarbij amberkleurige tot kastanjebruine afzetting aantreft, heeft de motor waarschijnlijk last van nitratie.

Duidelijke veranderingen in prestatie-indicatoren, zoals abnormaal olieverbruik, verslechtering van de motorprestaties of een kortere levensduur van de filters kan ook in die richting wijzen.

Factoren die nitratie in gasmotoroliën beïnvloeden

Nitratie in gasmotoroliën kan verschillende oorzaken hebben. Houd rekening met de volgende factoren om nitratie op te sporen en te voorkomen:

  • Carterverluchting: Een betere verluchting van het carter kan contact tussen NOx en de olie voorkomen.
  • Temperatuur van de cilinderwanden: Organische nitraten worden vooral gevormd op de olielaag op de cilinderwand. Nitratie vindt meestal plaats bij lagere cilinderwandtemperaturen.
  • Afdichting van de zuigerringen: Een slechte afdichting van de zuigerringen leidt tot lekkage van verbrandingsgassen in het carter. Daardoor worden meer nitroverbindingen gevormd.
  • Temperatuur in het oliecarter: Blow-by gassen die in het oliecarter terechtkomen, kunnen de reactie tussen de NOx en de olie op gang brengen. Het risico op nitratie neemt toe naarmate de temperatuur in het oliecarter lager ligt.
  • Type basisolie: Basisoliën met verzadigde koolwaterstofstructuren, zoals met waterstof behandelde basisoliën van Groep II (zoals de Q8 Mahler G-reeks) en waterstofgekraakte basisoliën van Groep III (zoals de Q8 Mahler GR-reeks) zijn minder gevoelig voor nitratie.

Hoe Q8Oils nitratieproblemen in je gasmotor voorkomt

De beste manier om je gasmotor tegen de effecten van nitratie te beschermen, bestaat erin om regelmatig een olieanalyse te laten uitvoeren.

Bij Q8Oils hebben we daarvoor Q8 Routine Analysis Service (QRAS) ontwikkeld, een service die je helpt om de beste productiviteit en betrouwbaarheid te bereiken.

Een andere manier om nitratieproblemen te voorkomen, bestaat erin om je gasmotor regelmatig te onderhouden en nauwkeurig te laten inspecteren. Bij onze endoscoopservice gebruiken we optische instrumenten om de meeste elementen van je gasmotoren te inspecteren zonder dat je daarvoor de installatie hoeft uit te schakelen. Schade of defecten worden veel vroeger opgespoord.

De juiste gasmotorolie gebruiken is natuurlijk van essentieel belang als je nitratie wilt voorkomen. De Q8 Mahler gasmotoroliën zijn gebaseerd op basisoliën van Groep II en Groep III, die een degelijke natuurlijke weerstand tegen nitratie bieden. De schone technologiechemie van Q8 Mahler beperkt de negatieve impact van nitratie, bijvoorbeeld door een stijging van de zuurgraad te voorkomen.

Joris van der List

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor