Stationaire gasmotoren: verschillende gastypes uitgelegd

Joris van der List 25 september 2017 Energie, Oliën voor gasmotoren
Stationary Gas Engine

Het aantal hoge-efficiëntiemotoren op de markt stijgt. Vooral gasmotoren worden bij tal van toepassingen gebruikt, zoals WKK’s (warmtekrachtkoppeling), in serres of PowerGen-toepassingen om te voldoen aan de schommelingen in de lokale elektriciteitsvraag. Gasmotorsystemen maken gebruik van een breed assortiment gasbrandstoffen.

Verschillende uitdagingen, verschillende gastypes

Gasmotoren kunnen elektriciteit produceren in parallel met het lokale elektriciteitsnet, in eilandmodus, of voor stroomopwekking in afgelegen gebieden. De fysische en chemische eigenschappen van de verschillende gastypes verschillen enorm. Gasmotoren zijn ontworpen om te werken binnen een zeer strikt gamma eigenschappen en zijn vaak zeer gevoelig voor veranderingen aan deze eigenschappen. Het motorsysteem past optimaal bij de gedefinieerde brandstofgassamenstelling waarvoor het werd ontworpen. Als het brandstofgas niet voldoet aan deze vereisten, kan dit negatieve gevolgen hebben op de werking van de motor.

Eigenschappen van de verschillende gastypes

Er worden vooral vier gastypes gebruikt in gasmotorsystemen:

Natuurlijk gas

  • Bestaat hoofdzakelijk uit 80 – 98 % methaan.

Biogas

  • Gas gegenereerd door de bacteriële decompositie van organisch materiaal in vaste afvalstoffen zoals drab en afval van landbouw, voeding en vegetatie.
  • Motoroliën voor biogasinstallaties moeten de accumulatie van zuur beheersen.
  • Bevat onzuiverheden en corrosieve elementen zoals waterstofsulfide.

Stortgas

  • Gas ontstaan door de anaerobische afbraak van organische resten in huishoudelijk en industriëel afval.
  • Stortgas kan abrasieve deeltjes, zoals siloxanen, bevatten.
  • Motoroliën die ontworpen zijn voor stortgas moeten de sterke zuren en afzettingen meer beheersen dan voor ‘schoon gas’.

Zuur gas

  • Bestaat ruwweg uit de helft methaan en de helft koolstofdioxide.
  • Bevat een aantal onzuiverheden en zuren die moeten worden geneutraliseerd om schade aan de motor te voorkomen

Gasmotoren vragen krachtige smeermiddelen

Gasmotoren op biogas, stortgas, natuurlijk gas of zuur gas zijn onderworpen aan extreme bedrijfsomstandigheden, vooral in de buurt van de verbrandingskamer. Elk gastype heeft zijn eigen uitdagingen.

Q8Oils heeft smeermiddelen voor gasmotoren ontwikkeld die de zuren neutraliseren die worden gevormd door de zure bestanddelen van het gas zoals waterstofsulfide, en die de olieverversingsintervallen en de levensduur van de motor verlengen.

Voor motoren op biogas, stortgas en rioolgas beheerst Q8Oils efficiënt de zuren en schadelijke afzettingen.

Joris van der List

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor