De viscositeitsindex van een smeermiddel begrijpen

Palub 17 april 2020 Energie
viscosity

De viscositeit van een smeermiddel heeft een grote invloed op de prestaties en de lange levensduur van uw machines. Door voor uw toepassing een smeermiddel te kiezen met de geschikte viscositeitsindex, kunt u stilstandtijd en onderhoudskosten minimaliseren.

De viscositeit van een smeermiddel is de weerstand tegen stroming en afschuiving. Ze wordt aangetast door verschillende factoren, zoals verontreiniging met water, deeltjes of andere smeermiddelen, maar ook veroudering van de olie kan de viscositeit beïnvloeden.

De twee gebruikelijke soorten viscositeit zijn kinematische viscositeit en dynamische viscositeit. Dynamische (of absolute) viscositeit geeft informatie over de kracht die nodig is om het smeermiddel te laten stromen, terwijl kinematische viscositeit aangeeft hoe snel het smeermiddel stroomt wanneer kracht wordt uitgeoefend. De eenheid voor dynamische viscositeit is de millipascalseconde (mPa s) of de equivalente centipoise (cP), terwijl de eenheid voor kinematische viscositeit de vierkante millimeter per seconde (mm²/s) of de equivalente centistoke (cSt) is.

Wat is de viscositeitsindex (VI) van een smeermiddel?

De viscositeit van een smeermiddel wordt beïnvloed door de temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe lager de viscositeit. De formulering en kwaliteit van het smeermiddel bepaalt hoeveel de viscositeit afneemt bij toenemende temperatuur.

De viscositeitsindex (VI) van een smeermiddel is de snelheid van de viscositeitsverandering als gevolg van een temperatuurverandering. Om te weten of een smeermiddel voldoet aan de vereisten van de machines op basis van het bedrijfstemperatuurbereik, moet u de VI begrijpen.

Hoe wordt de viscositeitsindex van een smeermiddel bepaald?

De viscositeitsindex van een smeermiddel wordt bepaald door de kinematische viscositeit te meten bij 40 °C en 100 °C. Deze metingen worden vervolgens vergeleken met de resultaten van twee referentieoliën.

Een traditionele minerale olie heeft een viscositeitsindex tussen 95 en 100. De VI van een zeer geraffineerde minerale olie (met waterstof behandeld) kan oplopen tot 120. Waterstofgekraakte basisolie heeft een VI hoger dan 120, terwijl synthetische oliën een hogere VI kunnen hebben.

Diagram van de viscositeitsindex

In onderstaand schema ziet u hoe de viscositeit (verticale as) van twee verschillende smeermiddelen verandert in verhouding tot de temperatuur (horizontale as). De lijn van het smeermiddel met een hoge VI is horizontaler: de viscositeit blijft stabieler over een groter temperatuurbereik.

Dit betekent dat een smeermiddel met een hogere viscositeitsindex de voorkeur geniet, omdat het zorgt voor een stabielere smeerfilm over een groter temperatuurbereik.

De risico's van smeermiddelen met een lage VI

Smeermiddelen met een lagere viscositeitsindex hebben misschien de juiste viscositeit bij een bepaalde temperatuur, maar hun viscositeit kan drastisch dalen als de temperatuur stijgt. Dit kan leiden tot verhoogde mechanische frictie en slijtage door filmverlies.

Bij lagere temperaturen kan een smeermiddel met een lage VI een te hoge viscositeit hebben, wat resulteert in een trage oliestroom, oliegebrek en droog opstarten.

Controleer altijd de VI van een smeermiddel

Om de viscositeitsindex te verbeteren, kunnen de fabrikanten een smeermiddel verrijken met bepaalde additieven. Zo kan een smeermiddel worden samengesteld dat voldoet aan de specificaties van de fabrikant van de apparatuur.

We raden altijd aan om de specificaties van de fabrikant te controleren wanneer u een smeermiddel selecteert voor uw apparatuur. U moet rekening houden met het klimaat en de bedrijfsomstandigheden van uw machines.

Door het juiste smeermiddel te selecteren met de juiste VI, zullen uw machines beter presteren en langer meegaan.

Q8Oils biedt smeermiddelen met een hoge VI

Enkele voorbeelden van producten met een hoge VI binnen het assortiment van Q8Oils zijn:

De hydraulische olieserie Q8 Handel is geschikt voor een breed scala aan temperaturen en toepassingen. Dankzij de zeer hoge viscositeitsindex van meer dan 180 heeft deze hydraulische olie uitzonderlijke stroomeigenschappen. De goede oxidatiestabiliteit garandeert langere olieverversingsintervallen en langere levensduur van de olie.

De synthetische olieserie voor turbines Q8 Volta is ontwikkeld voor gebruik in stoom- en gasturbines (en gecombineerde cyclustoepassingen). Dankzij de voortreffelijke oxidatie- en thermische stabiliteit is Q8 Volta bijzonder geschikt voor extreme werkomstandigheden en gasturbinetoepassingen bij hoge temperaturen. Met een viscositeitsindex van meer dan 130 blijft de viscositeit stabiel over een breed temperatuurbereik.