Voorkom lakvorming door de juiste turbineolie te kiezen

Joris van der List 1 november 2017 Energie, Lagere operationele kosten, Turbineoliën, Zekerheid

Lakvorming is een vaak voorkomend probleem bij turbineoperators. Lak is moeilijk te verwijderen en wordt aanzien als een stille machinekiller, die geleidelijk de prestaties van installaties doet afnemen. De keuze van de juiste turbineolie is het efficiëntste middel tegen lakvorming. 

Om te begrijpen welke turbineoliën lakvorming kunnen voorkomen, moet u de eigenschappen van lak en het ontstaan ervan goed begrijpen.

Wat is lakvorming?

Lak is een algemene term voor ongewenste olieafzetting. Concreet verwijst de term naar de harde, onoplosbare organische reststof die ontstaat in vervuilde olie. In tegenstelling tot stroperigheid kan men lak niet gewoon van een machineonderdeel vegen. Lakvorming ontstaat in zogenaamde hotspots, zoals de implosie van luchtbellen, de ontlading van vonken en hoge thermische belastingen.

Er zijn verschillende elementen die lakvorming doen ontstaan:

 • Vervuiling van de olie door interne of externe bronnen
 • Thermische achteruitgang, die plaatsvindt bij hoge temperaturen (> 300 °C)
 • Oxidatie

De verschillende stadia van lakvorming

Lakvorming is het resultaat van een reeks chemische reacties. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de achteruitgang.

 

 1. Oxidatie: In de olie ontstaan vrije radicalen, zuren en andere vervuilende stoffen. In dit stadium worden de bouwstenen van lak gevormd.
 2. Polymerisatie: De nevenproducten van oxidatie reageren met andere vervuilers en vormen een langere ketting van moleculen. Deze zeer polaire moleculen lossen traag op in turbineolie.
 3. Oplosbaarheid: Oliën met een lage solventie kunnen de vorming van lakproducerende moleculen niet tegenhouden.
 4. Neerslag: Als de solventie van de vloeistof laag is, is er een drop-out van lakafzetting.
 5. Agglomeratie: De vorming van afzetting begint klein (< 0,05 micron) maar er ontstaat agglomeratie op het oppervlak.
 6. Lakvorming: Eens gestart, is de lakvorming niet meer te stoppen. De koude zones met lage doorstroming worden het hardst getroffen. Wat begint als een dunne laklaag op metalen oppervlakken mondt uit in een onoplosbaar product.

Hoe turbineoliën lakvorming voorkomen

Q8 Volta en Q8 Volta EP

 

Turbineoliën met Groep III basisolie, zoals de Q8 Volta– en de Q8 Volta EP-reeks, hebben een hogere oxidatiestabiliteit, die lakvorming voorkomt. Het zijn de perfecte smeermiddelen, die schone oliën beschermen tegen ongewenste afzetting. Deze smeermiddelen zijn geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen en garanderen een extralange levensduur.

 Q8 van Gogh en Q8 van Gogh EP

De Q8 van Gogh– en Q8 van Gogh EP-reeks bevat een mix van Groep I en Groep II basisoliën. Ze bieden het beste van twee werelden:

 • Turbineoliën met deels Groep II basisoliën bieden een betere oxidatiestabiliteit.
 • Turbineoliën met deels Groep I basisoliën hebben een uitstekende solventie om lakvorming te voorkomen. Deze producten garanderen betrouwbare prestaties en lossen problemen op in omgevingen waar oxidatie reeds begonnen is.

Onderstaande afbeelding toont de resultaten van een olieverouderingtest van de Q8 Volta EP 46 en de Q8 van Gogh EP 46 in vergelijking met referenties van de concurrentie.

Welke turbineolie hebt u nodig voor uw turbine-installatie?

Afhankelijk van de vloeistoftoestand en de bedrijfsomstandigheden van uw turbinesystemen biedt Q8Oils verschillende turbineoliën om lakvorming te voorkomen.

In schone omgevingen met minimale afzetting zijn de Q8 Volta oliën de perfecte oplossing om turbines te beschermen tegen lakvorming. Tests hebben bewezen dat de Q8 Volta oliën de levensduur van de olie verlengen en de oxidatiestabiliteit verbeteren. De Q8 Volta-reeks is een uitstekende turbineolie, zowel voor de nieuwe combined cycle turbinetechnologie als voor bestaande schone turbine-installaties.

Q8 van Gogh oliën hebben een verhoogde afzettingoplosbaarheid en superieure waterscheidingeigenschappen. Bovendien verbeteren ze de stabiliteit en reinheid van uw turbine.

Beide oliën zijn ideaal voor combined cycle (CCGT), waar u één olie kunt gebruiken om beide turbines in tandem te laten draaien.

Van onze expert Joris van der List

Na 8 jaar gewerkt te hebben bij het Q8Research Institute in Rotterdam, heeft Joris van der List zich aangesloten bij Q8Oils in 2011. Naast de functie van Technology Manager, is hij ook een expert in het Energie segment en heeft hij een achtergrond in machinebouw.

Vraag Stel een onderwerp voor